אוכלוסיית ניו זילנד, מה גודלה של האוכלוסיה בניו זילנד?

שאלה
מה גודלה של אוכלוסיית ניו זילנד?האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?


תשובה לשאלה: אוכלוסיית ניו זילנד, מה גודלה של האוכלוסיה בניו זילנד?לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית ניו זילנד מונה 4,401,916 אנשים.
ניו זילנד ממוקמת במקום 127 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית ישראל גדולה פי-1.78 מאוכלוסיית ניו זילנד, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בניו זילנד הוא: 0.99 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בניו זילנד יש 2,189,898 גברים ו2,212,018 נשים, כ-22120 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים בניו זילנד הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בניו זילנד
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בניו זילנד עומד על 0.830 אחוז (נתוני 2014).
ניו זילנד מדורגת 132 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית ניו זילנד הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית ניו זילנד גדלה ב0.830 אחוז בשנה (גידול של 36,536 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית ניו זילנד נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בניו זילנד
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בניו זילנד עומד על 13.40 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את ניו זילנד במקום 151 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בניו זילנד יש 58,986 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בניו זילנד נמוך ב-5.04 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בניו זילנד
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בניו זילנד עומד על 7.30 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את ניו זילנד במקום 123 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בניו זילנד יש 32,134 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בניו זילנד גבוה ב-1.76 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בניו זילנד עומד על 2.23 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית ניו זילנד גודלת בכ-9,816 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בניו זילנד ממקם את ניו זילנד במקום 44 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית ניו זילנד (גברים ונשים) הוא: גיל 37.6.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בניו זילנד הוא: גיל 36.7.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בניו זילנד הוא: גיל 38.4.
הגיל החציוני של אוכלוסיית ניו זילנד גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה בניו זילנד מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-86.2 אחוז מסה"כ אוכלוסיית ניו זילנד מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית ניו זילנד מספר התושבים העירוניים עומד על כ-3,794,452.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בניו זילנד גדלה ב-1.09 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות ניו זילנד וישראלנתון פירוט יחידות מידה ניו זילנד ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 4,401,916 7,821,850
דירוג עולמי   127 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.99 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 2,189,898 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 2,212,018 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 0.830 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 36,536 114,200
דירוג עולמי   132 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 13.40 18.44
דירוג עולמי   151 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 7.30 5.54
דירוג עולמי   123 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 2.23 1.68
דירוג עולמי   44 53
גיל חציוני גיל בשנים 37.6 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 36.7 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 38.4 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 86.2 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 1.09 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על ניו זילנד באתר ה-CIA – ראה קישור
מידע על ניו זילנד באתר ויקיפדיה באנגלית – ראה קישור
מידע על ניו זילנד באתר ויקיפדיה ישראל – ראה קישור