אוכלוסיית מרוקו, מה גודלה של האוכלוסיה במרוקו?

שאלה
מה גודלה של אוכלוסיית מרוקו?האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?


תשובה לשאלה: אוכלוסיית מרוקו, מה גודלה של האוכלוסיה במרוקו?לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית מרוקו מונה 32,987,206 אנשים.
מרוקו ממוקמת במקום 39 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית מרוקו גדולה פי-4.22 מאוכלוסיית ישראל, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים במרוקו הוא: 0.97 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
במרוקו יש 16,242,431 גברים ו16,744,775 נשים, כ-502342 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים במרוקו הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה במרוקו
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה במרוקו עומד על 1.020 אחוז (נתוני 2014).
מרוקו מדורגת 117 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית מרוקו הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית מרוקו גדלה ב1.020 אחוז בשנה (גידול של 336,470 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית מרוקו נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה במרוקו
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה במרוקו עומד על 18.47 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את מרוקו במקום 100 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי במרוקו יש 609,274 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה במרוקו גבוה ב-0.02 לידות לכל 1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה במרוקו
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה במרוקו עומד על 4.79 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את מרוקו במקום 195 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי במרוקו יש 158,009 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה במרוקו נמוך ב-0.75 מקרי מוות ל-1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
 
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי במרוקו עומד על 3.46- אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית מרוקו פוחתת בכ-114,136 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי במרוקו ממקם את מרוקו במקום 186 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית מרוקו (גברים ונשים) הוא: גיל 28.1.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים במרוקו הוא: גיל 27.5.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים במרוקו הוא: גיל 28.7.
הגיל החציוני של אוכלוסיית מרוקו נמוך מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). אוכלוסיית מרוקו צעירה יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-57.0 אחוז מסה"כ אוכלוסיית מרוקו מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית מרוקו מספר התושבים העירוניים עומד על כ-18,802,707.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית במרוקו גדלה ב-1.62 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות מרוקו וישראלנתון פירוט יחידות מידה מרוקו ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 32,987,206 7,821,850
דירוג עולמי   39 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.97 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 16,242,431 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 16,744,775 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 1.020 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 336,470 114,200
דירוג עולמי   117 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 18.47 18.44
דירוג עולמי   100 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 4.79 5.54
דירוג עולמי   195 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 3.46- 1.68
דירוג עולמי   186 53
גיל חציוני גיל בשנים 28.1 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 27.5 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 28.7 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 57.0 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 1.62 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על מרוקו באתר ה-CIA – ראה קישור
מידע על מרוקו באתר ויקיפדיה באנגלית – ראה קישור
מידע על מרוקו באתר ויקיפדיה ישראל – ראה קישור