אוכלוסיית מצרים, מה גודלה של האוכלוסיה במצרים?

שאלה
מה גודלה של אוכלוסיית מצרים?האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?


תשובה לשאלה: אוכלוסיית מצרים, מה גודלה של האוכלוסיה במצרים?לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית מצרים מונה 86,895,099 אנשים.
מצרים ממוקמת במקום 16 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית מצרים גדולה פי-11.11 מאוכלוסיית ישראל, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים במצרים הוא: 1.03 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
במצרים יש 44,089,632 גברים ו42,805,467 נשים, כ-1284165 יותר גברים מאשר נשים.
יחס גברים לנשים במצרים הוא גבוה יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה במצרים
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה במצרים עומד על 1.840 אחוז (נתוני 2014).
מצרים מדורגת 64 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית מצרים הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית מצרים גדלה ב1.840 אחוז בשנה (גידול של 1,598,870 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית מצרים גבוה יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה במצרים
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה במצרים עומד על 23.35 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את מצרים במקום 68 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי במצרים יש 2,029,001 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה במצרים גבוה ב-4.91 לידות לכל 1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה במצרים
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה במצרים עומד על 4.77 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את מצרים במקום 196 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי במצרים יש 414,490 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה במצרים נמוך ב-0.77 מקרי מוות ל-1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
 
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי במצרים עומד על 0.19- אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית מצרים פוחתת בכ-16,510 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי במצרים ממקם את מצרים במקום 119 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית מצרים (גברים ונשים) הוא: גיל 25.1.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים במצרים הוא: גיל 24.7.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים במצרים הוא: גיל 25.4.
הגיל החציוני של אוכלוסיית מצרים נמוך מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). אוכלוסיית מצרים צעירה יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-43.5 אחוז מסה"כ אוכלוסיית מצרים מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית מצרים מספר התושבים העירוניים עומד על כ-37,799,368.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית במצרים גדלה ב-2.04 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות מצרים וישראלנתון פירוט יחידות מידה מצרים ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 86,895,099 7,821,850
דירוג עולמי   16 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 1.03 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 44,089,632 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 42,805,467 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 1.840 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 1,598,870 114,200
דירוג עולמי   64 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 23.35 18.44
דירוג עולמי   68 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 4.77 5.54
דירוג עולמי   196 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 0.19- 1.68
דירוג עולמי   119 53
גיל חציוני גיל בשנים 25.1 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 24.7 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 25.4 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 43.5 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 2.04 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על מצרים באתר ה-CIA – ראה קישור
מידע על מצרים באתר ויקיפדיה באנגלית – ראה קישור
מידע על מצרים באתר ויקיפדיה ישראל – ראה קישור