אוכלוסיית לוב, מה גודלה של האוכלוסיה בלוב?

שאלה
מה גודלה של אוכלוסיית לוב?האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?


תשובה לשאלה: אוכלוסיית לוב, מה גודלה של האוכלוסיה בלוב?לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית לוב מונה 6,244,174 אנשים.
לוב ממוקמת במקום 108 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית ישראל גדולה פי-1.25 מאוכלוסיית לוב, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בלוב הוא: 1.08 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בלוב יש 3,242,167 גברים ו3,002,007 נשים, כ-240162 יותר גברים מאשר נשים.
יחס גברים לנשים בלוב הוא גבוה יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בלוב
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בלוב עומד על 3.080 אחוז (נתוני 2014).
לוב מדורגת 10 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית לוב הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית לוב גדלה ב3.080 אחוז בשנה (גידול של 192,321 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית לוב גבוה יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בלוב
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בלוב עומד על 18.40 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את לוב במקום 104 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בלוב יש 114,893 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בלוב נמוך ב-0.04 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בלוב
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בלוב עומד על 3.57 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את לוב במקום 214 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בלוב יש 22,292 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בלוב נמוך ב-1.97 מקרי מוות ל-1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בלוב עומד על 16.01 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית לוב גודלת בכ-99,969 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בלוב ממקם את לוב במקום 6 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית לוב (גברים ונשים) הוא: גיל 27.5.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בלוב הוא: גיל 27.7.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בלוב הוא: גיל 27.4.
הגיל החציוני של אוכלוסיית לוב נמוך מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). אוכלוסיית לוב צעירה יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-77.7 אחוז מסה"כ אוכלוסיית לוב מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית לוב מספר התושבים העירוניים עומד על כ-4,851,723.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בלוב גדלה ב-1.00 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות לוב וישראלנתון פירוט יחידות מידה לוב ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 6,244,174 7,821,850
דירוג עולמי   108 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 1.08 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 3,242,167 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 3,002,007 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 3.080 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 192,321 114,200
דירוג עולמי   10 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 18.40 18.44
דירוג עולמי   104 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 3.57 5.54
דירוג עולמי   214 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 16.01 1.68
דירוג עולמי   6 53
גיל חציוני גיל בשנים 27.5 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 27.7 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 27.4 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 77.7 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 1.00 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על לוב באתר ה-CIA – ראה קישור
מידע על לוב באתר ויקיפדיה באנגלית – ראה קישור
מידע על לוב באתר ויקיפדיה ישראל – ראה קישור