אוכלוסיית ירדן, מה גודלה של האוכלוסיה בירדן?

שאלה
מה גודלה של אוכלוסיית ירדן?האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?


תשובה לשאלה: אוכלוסיית ירדן, מה גודלה של האוכלוסיה בירדן?לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית ירדן מונה 7,930,491 אנשים.
ירדן ממוקמת במקום 98 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית ירדן גדולה פי-1.01 מאוכלוסיית ישראל, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בירדן הוא: 1.03 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בירדן יש 4,023,845 גברים ו3,906,646 נשים, כ-117201 יותר גברים מאשר נשים.
יחס גברים לנשים בירדן הוא גבוה יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בירדן
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בירדן עומד על 3.860 אחוז (נתוני 2014).
ירדן מדורגת 4 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית ירדן הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית ירדן גדלה ב3.860 אחוז בשנה (גידול של 306,117 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית ירדן גבוה יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בירדן
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בירדן עומד על 25.23 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את ירדן במקום 53 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בירדן יש 200,086 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בירדן גבוה ב-6.79 לידות לכל 1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בירדן
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בירדן עומד על 3.80 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את ירדן במקום 212 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בירדן יש 30,136 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בירדן נמוך ב-1.74 מקרי מוות ל-1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בירדן עומד על 17.22 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית ירדן גודלת בכ-136,563 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בירדן ממקם את ירדן במקום 5 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית ירדן (גברים ונשים) הוא: גיל 21.8.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בירדן הוא: גיל 21.5.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בירדן הוא: גיל 22.1.
הגיל החציוני של אוכלוסיית ירדן נמוך מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). אוכלוסיית ירדן צעירה יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-82.7 אחוז מסה"כ אוכלוסיית ירדן מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית ירדן מספר התושבים העירוניים עומד על כ-6,558,516.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בירדן גדלה ב-2.17 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות ירדן וישראלנתון פירוט יחידות מידה ירדן ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 7,930,491 7,821,850
דירוג עולמי   98 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 1.03 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 4,023,845 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 3,906,646 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 3.860 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 306,117 114,200
דירוג עולמי   4 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 25.23 18.44
דירוג עולמי   53 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 3.80 5.54
דירוג עולמי   212 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 17.22 1.68
דירוג עולמי   5 53
גיל חציוני גיל בשנים 21.8 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 21.5 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 22.1 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 82.7 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 2.17 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על ירדן באתר ה-CIA – ראה קישור
מידע על ירדן באתר ויקיפדיה באנגלית – ראה קישור
מידע על ירדן באתר ויקיפדיה ישראל – ראה קישור