אוכלוסיית יפן, מה גודלה של האוכלוסיה ביפן?

שאלה
מה גודלה של אוכלוסיית יפן?האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?


תשובה לשאלה: אוכלוסיית יפן, מה גודלה של האוכלוסיה ביפן?לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית יפן מונה 127,103,388 אנשים.
יפן ממוקמת במקום 11 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית יפן גדולה פי-16.25 מאוכלוסיית ישראל, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים ביפן הוא: 0.95 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
ביפן יש 61,922,163 גברים ו65,181,225 נשים, כ-3259060 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים ביפן הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה ביפן
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה ביפן עומד על 0.130- אחוז (נתוני 2014).
יפן מדורגת 209 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית יפן הוא שלילי והוא מצביע על כך שאוכלוסיית יפן פחתה ב-0.130% בשנה (פיחות של 165,234 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית יפן נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה ביפן
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה ביפן עומד על 8.07 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את יפן במקום 222 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי ביפן יש 1,025,724 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה ביפן נמוך ב-10.37 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה ביפן
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה ביפן עומד על 9.38 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את יפן במקום 58 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי ביפן יש 1,192,230 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה ביפן גבוה ב-3.84 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי ביפן שווה לאפס (מראה כי כמות העוזבים את המדינה זהה לכמות המהגרים אליה).
קצב ההגירה הנקי ביפן ממקם את יפן במקום 88 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית יפן (גברים ונשים) הוא: גיל 46.1.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים ביפן הוא: גיל 44.8.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים ביפן הוא: גיל 47.5.
הגיל החציוני של אוכלוסיית יפן גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה ביפן מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-91.3 אחוז מסה"כ אוכלוסיית יפן מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית יפן מספר התושבים העירוניים עומד על כ-116,045,393.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית ביפן גדלה ב-0.57 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות יפן וישראלנתון פירוט יחידות מידה יפן ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 127,103,388 7,821,850
דירוג עולמי   11 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.95 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 61,922,163 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 65,181,225 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 0.130- 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 165,234 114,200
דירוג עולמי   209 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 8.07 18.44
דירוג עולמי   222 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 9.38 5.54
דירוג עולמי   58 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 0.00 1.68
דירוג עולמי   88 53
גיל חציוני גיל בשנים 46.1 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 44.8 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 47.5 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 91.3 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 0.57 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על יפן באתר ה-CIA – ראה קישור
מידע על יפן באתר ויקיפדיה באנגלית – ראה קישור
מידע על יפן באתר ויקיפדיה ישראל – ראה קישור