אוכלוסיית טורקיה, מה גודלה של האוכלוסיה בטורקיה?

שאלה
מה גודלה של אוכלוסיית טורקיה?האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?


תשובה לשאלה: אוכלוסיית טורקיה, מה גודלה של האוכלוסיה בטורקיה?לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית טורקיה מונה 81,619,392 אנשים.
טורקיה ממוקמת במקום 17 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית טורקיה גדולה פי-10.43 מאוכלוסיית ישראל, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בטורקיה הוא: 1.02 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בטורקיה יש 41,213,752 גברים ו40,405,640 נשים, כ-808114 יותר גברים מאשר נשים.
יחס גברים לנשים בטורקיה הוא גבוה יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בטורקיה
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בטורקיה עומד על 1.120 אחוז (נתוני 2014).
טורקיה מדורגת 109 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית טורקיה הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית טורקיה גדלה ב1.120 אחוז בשנה (גידול של 914,138 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית טורקיה נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בטורקיה
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בטורקיה עומד על 16.86 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את טורקיה במקום 114 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בטורקיה יש 1,376,103 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בטורקיה נמוך ב-1.58 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בטורקיה
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בטורקיה עומד על 6.12 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את טורקיה במקום 162 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בטורקיה יש 499,511 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בטורקיה גבוה ב-0.58 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בטורקיה עומד על 0.46 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית טורקיה גודלת בכ-37,545 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בטורקיה ממקם את טורקיה במקום 71 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית טורקיה (גברים ונשים) הוא: גיל 29.6.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בטורקיה הוא: גיל 29.2.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בטורקיה הוא: גיל 30.0.
הגיל החציוני של אוכלוסיית טורקיה נמוך מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). אוכלוסיית טורקיה צעירה יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-71.5 אחוז מסה"כ אוכלוסיית טורקיה מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית טורקיה מספר התושבים העירוניים עומד על כ-58,357,865.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בטורקיה גדלה ב-2.40 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות טורקיה וישראלנתון פירוט יחידות מידה טורקיה ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 81,619,392 7,821,850
דירוג עולמי   17 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 1.02 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 41,213,752 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 40,405,640 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 1.120 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 914,138 114,200
דירוג עולמי   109 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 16.86 18.44
דירוג עולמי   114 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 6.12 5.54
דירוג עולמי   162 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 0.46 1.68
דירוג עולמי   71 53
גיל חציוני גיל בשנים 29.6 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 29.2 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 30.0 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 71.5 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 2.40 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על טורקיה באתר ה-CIA – ראה קישור
מידע על טורקיה באתר ויקיפדיה באנגלית – ראה קישור
מידע על טורקיה באתר ויקיפדיה ישראל – ראה קישור