אוכלוסיית ארצות הברית, מה גודלה של האוכלוסיה בארצות הברית?

שאלה
מה גודלה של אוכלוסיית ארצות הברית?האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?


תשובה לשאלה: אוכלוסיית ארצות הברית, מה גודלה של האוכלוסיה בארצות הברית?לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית ארצות הברית מונה 318,892,103 אנשים.
ארצות הברית ממוקמת במקום 4 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית ארצות הברית גדולה פי-40.77 מאוכלוסיית ישראל, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים בארצות הברית הוא: 0.97 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
בארצות הברית יש 157,017,939 גברים ו161,874,164 נשים, כ-4856223 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים בארצות הברית הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה בארצות הברית
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה בארצות הברית עומד על 0.770 אחוז (נתוני 2014).
ארצות הברית מדורגת 143 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית ארצות הברית הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית ארצות הברית גדלה ב0.770 אחוז בשנה (גידול של 2,455,470 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית ארצות הברית נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה בארצות הברית
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה בארצות הברית עומד על 13.42 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את ארצות הברית במקום 150 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי בארצות הברית יש 4,279,532 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה בארצות הברית נמוך ב-5.02 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה בארצות הברית
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה בארצות הברית עומד על 8.15 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את ארצות הברית במקום 94 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי בארצות הברית יש 2,598,971 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה בארצות הברית גבוה ב-2.61 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי בארצות הברית עומד על 2.45 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית ארצות הברית גודלת בכ-781,286 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בארצות הברית ממקם את ארצות הברית במקום 40 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית ארצות הברית (גברים ונשים) הוא: גיל 37.6.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים בארצות הברית הוא: גיל 36.3.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים בארצות הברית הוא: גיל 39.0.
הגיל החציוני של אוכלוסיית ארצות הברית גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה בארצות הברית מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-82.4 אחוז מסה"כ אוכלוסיית ארצות הברית מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית ארצות הברית מספר התושבים העירוניים עומד על כ-262,767,093.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית בארצות הברית גדלה ב-1.14 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות ארצות הברית וישראלנתון פירוט יחידות מידה ארצות הברית ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 318,892,103 7,821,850
דירוג עולמי   4 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.97 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 157,017,939 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 161,874,164 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 0.770 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 2,455,470 114,200
דירוג עולמי   143 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 13.42 18.44
דירוג עולמי   150 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 8.15 5.54
דירוג עולמי   94 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 2.45 1.68
דירוג עולמי   40 53
גיל חציוני גיל בשנים 37.6 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 36.3 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 39.0 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 82.4 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 1.14 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על ארצות הברית באתר ה-CIA – ראה קישור
מידע על ארצות הברית באתר ויקיפדיה באנגלית – ראה קישור
מידע על ארצות הברית באתר ויקיפדיה ישראל – ראה קישור