אוכלוסיית איטליה, מה גודלה של האוכלוסיה באיטליה?

שאלה
מה גודלה של אוכלוסיית איטליה?האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?


תשובה לשאלה: אוכלוסיית איטליה, מה גודלה של האוכלוסיה באיטליה?לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית איטליה מונה 61,680,122 אנשים.
איטליה ממוקמת במקום 24 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית איטליה גדולה פי-7.89 מאוכלוסיית ישראל, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים באיטליה הוא: 0.93 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
באיטליה יש 29,721,510 גברים ו31,958,612 נשים, כ-2237102 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים באיטליה הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה באיטליה
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה באיטליה עומד על 0.300 אחוז (נתוני 2014).
איטליה מדורגת 171 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית איטליה הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית איטליה גדלה ב0.300 אחוז בשנה (גידול של 185,041 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית איטליה נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה באיטליה
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה באיטליה עומד על 8.84 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את איטליה במקום 212 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי באיטליה יש 545,252 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה באיטליה נמוך ב-9.6 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה באיטליה
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה באיטליה עומד על 10.10 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את איטליה במקום 48 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי באיטליה יש 622,969 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה באיטליה גבוה ב-4.56 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי באיטליה עומד על 4.29 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית איטליה גודלת בכ-264,608 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי באיטליה ממקם את איטליה במקום 29 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית איטליה (גברים ונשים) הוא: גיל 44.5.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים באיטליה הוא: גיל 43.3.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים באיטליה הוא: גיל 45.6.
הגיל החציוני של אוכלוסיית איטליה גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה באיטליה מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-68.4 אחוז מסה"כ אוכלוסיית איטליה מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית איטליה מספר התושבים העירוניים עומד על כ-42,189,203.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית באיטליה גדלה ב-0.49 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות איטליה וישראלנתון פירוט יחידות מידה איטליה ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 61,680,122 7,821,850
דירוג עולמי   24 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.93 1.01
סה"כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 29,721,510 3,930,382
סה"כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 31,958,612 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 0.300 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 185,041 114,200
דירוג עולמי   171 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 8.84 18.44
דירוג עולמי   212 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 10.10 5.54
דירוג עולמי   48 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 4.29 1.68
דירוג עולמי   29 53
גיל חציוני גיל בשנים 44.5 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 43.3 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 45.6 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה"כ האוכלוסיה 68.4 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 0.49 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על איטליה באתר ה-CIA – ראה קישור
מידע על איטליה באתר ויקיפדיה באנגלית – ראה קישור
מידע על איטליה באתר ויקיפדיה ישראל – ראה קישור