אוכלוסיית אוסטריה, מה גודלה של האוכלוסיה באוסטריה?

שאלה
מה גודלה של אוכלוסיית אוסטריה?האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?


תשובה לשאלה: אוכלוסיית אוסטריה, מה גודלה של האוכלוסיה באוסטריה?לפי הנתונים באתר ה-CIA (הנתונים עודכנו בתאריך 2014) אוכלוסיית אוסטריה מונה 8,223,062 אנשים.
אוסטריה ממוקמת במקום 95 בעולם מבחינת גודל האוכלוסייה בהשוואה למדינות אחרות (המדינה במקום הראשון היא סין).
אוכלוסיית אוסטריה גדולה פי-1.05 מאוכלוסיית ישראל, בישראל חיים 7,821,850 אנשים (נכון ל2014).
 
היחס בין מספר הגברים למספר הנשים באוסטריה הוא: 0.95 (זהו היחס באוכלוסייה כולה, בכל קבוצות הגיל).
באוסטריה יש 4,006,107 גברים ו4,216,955 נשים, כ-210846 יותר נשים מאשר גברים.
יחס גברים לנשים באוסטריה הוא נמוך יותר מאשר בישראל. יחס הגברים לנשים בישראל הוא: 1.01 (בישראל יש 3,930,382 גברים ו-3,891,468 נשים).
 
קצב גידול האוכלוסייה באוסטריה
הגדרה: קצב גידול האוכלוסייה (באנגלית: Population Growth Rate) הינו ערך המבטא באחוזים את השינוי השנתי הממוצע בגודל האוכלוסייה. שיעור הגידול של האוכלוסייה הוא תוצר החישוב של מספר הלידות והפטירות עם הגירה חיובית ושלילית.
 
קצב גידול האוכלוסייה באוסטריה עומד על 0.010 אחוז (נתוני 2014).
אוסטריה מדורגת 194 בעולם מבחינת קצב גידול האוכלוסייה.
 
קצב גידול אוכלוסיית אוסטריה הוא חיובי ומצביע על כך שאוכלוסיית אוסטריה גדלה ב0.010 אחוז בשנה (גידול של 823 אנשים בשנה).
קצב גידול אוכלוסיית אוסטריה נמוך יותר מזה של ישראל (קצב הגידול בישראל הוא: 1.460 אחוז לשנה).
 
שיעור הילודה באוסטריה
הגדרה: שיעור הילודה (באנגלית: Birth Rate) הוא ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של הלידות לכל 1,000 איש (שיעור הלידה תלוי ברמת הפריון ובהרכב הגילאיים של האוכלוסייה).
 
שיעור הילודה באוסטריה עומד על 8.76 לידות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את אוסטריה במקום 214 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור ילודה זה, מראה כי באוסטריה יש 72,034 לידות בשנה.
לשם השוואה שיעור הילודה באוסטריה נמוך ב-9.68 לידות ל-1,000 איש משיעור הילודה בישראל.
שיעור הילודה בישראל הוא 18.44 והיא מדורגת במקום 101 בעולם מבחינת שיעור הילודה.
שיעור הילודה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-144,235 לידות בשנה.
 
שיעור התמותה באוסטריה
הגדרה: שיעור תמותה (באנגלית: Death Rate) הינו ערך המבטא את הכמות השנתית הממוצעת של מקרי מוות (מכל סיבה שהיא) לכל 1,000 איש.
 
שיעור התמותה באוסטריה עומד על 10.38 מקרי מוות בממוצע לשנה עבור כל 1,000 אנשים באוכלוסייה (נתוני 2014).
נתון זה ממקום את אוסטריה במקום 42 בעולם מבחינת שיעור התמותה באוכלוסייה.
שיעור תמותה זה, מראה כי באוסטריה יש 85,355 מקרי מוות בשנה.
 
שיעור התמותה באוסטריה גבוה ב-4.84 מקרי מוות לכל 1,000 איש משיעור התמותה בישראל.
שיעור התמותה בישראל הוא 5.54 מקרי מוות ל-1,000 איש וישראל מדורגת במקום 175 בעולם מבחינת שיעור התמותה.
שיעור התמותה של ישראל מראה כי בישראל יש כ-43,333 מקרי מוות בשנה.
קצב הגירה נטו
קצב ההגירה הנקי (נקרא באנגלית: Net Migration Rate) הינו ערך המבטא את ההפרש בין מהגרים המגיעים למדינה לבין תושבים שמהגרים מהמדינה לארצות אחרות. קצב ההגירה הוא מספר מהגרים נטו לכל 1,000 איש באוכלוסייה. כאשר קצב ההגירה חיובי, כמות המהגרים למדינה גבוהה מכמות המהגרים מהמדינה. כאשר הקצב שלילי כמות המהגרים מהמדינה (אלו שעוזבים את המדינה) גבוהה מכמות המהגרים למדינה (אלו שמגיעים לחיות במדינה).
קצב ההגירה הנקי באוסטריה עומד על 1.76 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה מראה כי אוכלוסיית אוסטריה גודלת בכ-14,473 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי באוסטריה ממקם את אוסטריה במקום 50 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל עומד על 1.68 אנשים לכל 1,000 איש.
קצב ההגירה זה מראה כי אוכלוסיית ישראל גודלת בכ-13,141 אנשים בשנה כתוצאה מהשפעת ההגירה.
קצב ההגירה הנקי בישראל ממקם את ישראל במקום 53 בעולם מבחינת קצב ההגירה.
 
מאפייני אוכלוסייה נוספים
 
גיל חציוני
הגדרה: הגיל החציוני (באנגלית: Median Age) הינו ערך המבטא את הגיל שחוצה את האוכלוסייה לשני חלקים שווים בגודלם. כאשר מחצית האנשים צעירים יותר מהגיל החציוני והמחצית השניה מבוגרת יותר מהגיל החציוני. ככל שהגיל החציוני גבוה יותר, כך האוכלוסייה נחשבת כמבוגרת יותר.
הגיל החציוני של אוכלוסיית אוסטריה (גברים ונשים) הוא: גיל 44.3.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הגברים באוסטריה הוא: גיל 43.2.
הגיל החציוני של אוכלוסיית הנשים באוסטריה הוא: גיל 45.3.
הגיל החציוני של אוכלוסיית אוסטריה גבוה מזה של ישראל (הגיל החציוני בישראל הוא: 29.9). האוכלוסייה באוסטריה מבוגרת יותר מאשר אוכלוסיית ישראל.
 
אורבניזציה (מגורים באזורים עירוניים)
כ-67.7 אחוז מסה”כ אוכלוסיית אוסטריה מתגוררים באזורים עירוניים (לפי הנתונים שעודכנו באתר ה-CIA נכון ל2014). לפי נתוני גודל אוכלוסיית אוסטריה מספר התושבים העירוניים עומד על כ-5,567,013.
קצב אכלוס האזורים העירוניים מראה כי האוכלוסייה העירונית באוסטריה גדלה ב-0.48 אחוז בשנה.
 
טבלת השוואה בין נתוני אוכלוסיות אוסטריה וישראלנתון פירוט יחידות מידה אוסטריה ישראל
גודל האוכלוסיה מספר אנשים 8,223,062 7,821,850
דירוג עולמי   95 99
יחס גברים לנשים מספר הגברים/מספר הנשים 0.95 1.01
סה”כ גברים באוכלוסיה מספר הגברים 4,006,107 3,930,382
סה”כ נשים באוכלוסיה מספר הנשים 4,216,955 3,891,468
קצב גידול האוכלוסיה אחוז שנתי ממוצע 0.010 1.460
קצב גידול האוכלוסיה מספר אנשים ממוצע שנתי 823 114,200
דירוג עולמי   194 84
קצב הילודה לידות ל-1,000 איש 8.76 18.44
דירוג עולמי   214 101
קצב התמותה מקרי מוות ל-1,000 איש 10.38 5.54
דירוג עולמי   42 175
קצב ההגירה הנקי מספר מהגרים ל1,000 איש 1.76 1.68
דירוג עולמי   50 53
גיל חציוני גיל בשנים 44.3 29.9
גיל חציוני גברים גיל בשנים 43.2 29.2
גיל חציוני נשים גיל בשנים 45.3 30.6
עיור (אכלוס עירוני) אחוז מסה”כ האוכלוסיה 67.7 91.9
קצב עיור (קצב אכלוס עירוני) השינוי השנתי הממוצע באחוזים 0.48 1.73

 

 
קישורים למקורות ומידע נוסף
מידע על אוסטריה באתר ה-CIA – ראה קישור
מידע על אוסטריה באתר ויקיפדיה באנגלית – ראה קישור
מידע על אוסטריה באתר ויקיפדיה ישראל – ראה קישור