Close Sidebar
0 הצבעות
יש מצב שמישהו עונה לי על שאלה? הקטגוריה הכי קשה לי במשחק חי, דומם, צומח, ארץ, עיר זה שמות של צמחים. יש מצב שמישהו מכניס כאן רשימה של צמחים באות ט, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ט
בהקשר לשאלה על: תשובות עבור צמחים
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי

תשובה 1

0 הצבעות

 

טבורית נטויה
טבק השיח
טגטס קטנה
טופח אדום
טופח ארך העמוד
טופח גדול
טופח דביק
טופח הגליל
טופח זקוף
טופח חד-שנתי
טופח חכלילי
טופח ירושלים
טופח כדורי
טופח מצוי
טופח נאה
טופח עדין
טופח קסיוס
טופח רב-עלעלים
טופח ריסני
טופח שעיר
טופל אדום
טורגניה רחבת-עלים
טורגניה שומרית
טוריים זיפניים
טוריים מדבריים
טוריים מצויים
טוריים צרי-עלים
טוריים קטנים
טיון דביק
טיון חריף
טיונית החולות
טיסדליה שסועה
טלפיון חרמוני
טלפיון כדורי
טמוס מזרחי
טמוס מצוי
טפרוסיה נאה
טרשנית שרועה
 

 

 

לימור אלמוג דוקטורנטית לחקר צמחי מרפא, הרצאות וסיורי טבע בנושא צמחי מרפא ותבלין.
טלפון: 050-9007472, מייל: almoglimor@gmail.com

נתקבלה תשובה על ידי (3.3k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...