Close Sidebar
0 הצבעות
מעוניין לדעת כמה תושבים / אנשים מתגוררים במרוקו?  מישהו יכול לומר לי מה גודלה של אוכלוסיית מרוקו?
בהקשר לשאלה על: כמה אנשים יש במצרים 2013?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי (700 נקודות)

תשובות 2

0 הצבעות

עודכן

נכון ליולי 2014 לפי אתר הCIA במרוקו יש 32,987,206 תושבים.
גילאי 0-14: 26.7% מסה"כ האוכלוסיה, בנים: 4,479,676, בנות: 4,342,605
גילאי 15-24: 17.7% מסה"כ האוכלוסיה, גברים: 2,899,041, נשים: 2,931,856
גילאי 25-54: 42% מסה"כ האוכלוסיה, גברים: 6,693,877, נשים: 7,146,696
גילאי 55-64: 6.3% מסה"כ האוכלוסיה, גברים: 1,200,733, נשים: 1,203,447
גילאי 65 ומעלה:  6.3% מסה"כ האוכלוסיה, גברים: 940,291, נשים: 1,148,984
 
 
תשובה ישנה
במרוקו מתגוררים 32,649,130 אנשים.
מרוקו תופסת את המקום ה-39 בגודל האוכלוסייה מבין 239 מדינות בעולם.
להלן התפלגות מספר התושבים לפי גילאים במרוקו:

 

גילאי עד 14 שנים
בנים:  4,489,297.
בנות: 4,353,921.

 

גילאי 15 עד 24 שנים
גברים:  2,918,765.
נשים: 2,951,131.

 

גילאי 25 עד 54 שנים
גברים:  6,590,575.
נשים: 7,033,013.

 

גילאי 55 עד 64 שנים
גברים:  1,135,921.
נשים: 1,135,747.

 

מעל גיל 65
גברים:  919,236.
נשים: 1,121,524.

 

בהשוואה לישראל הרי שאוכלוסיית מרוקו גדולה פי 4.2 מאשר בישראל.
בישראל חיים 7,707,042 אנשים והיא נמצאת במקום ה-98 בגודל האוכלוסייה מבין 239 מדינות בעולם.
מקור המידע: ספר העובדות העולמי של ארגון ה-CIA, ראה קישור. הנתונים השונים עודכנו בתאריך: אוקטובר 2013
נתקבלה תשובה על ידי (29.5k נקודות)
כמה אנשים יש באי מאן 2013?
כמה אנשים יש באנדורה 2013?
כמה אנשים יש בדומיניקה 2013?
כמה אנשים יש באיי מרשל 2013?
כמה אנשים יש בברמודה 2013?
0 הצבעות
יש 32 מיליון תושבים ( נכון לשנת 2004)
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...