Close Sidebar
0 הצבעות
מי יכול לומר לי מי היה האבא של אברהם אבינו? ומי הייתה גם אימא של אברהם?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי

תשובה 1

0 הצבעות

 

אביו של אברהם אבינו היה תרח שהיה מצאצאיו של שם בן נח. 
שמה של אימא של אברהם לא מוזכרת במקרא. אבל לפי מדרש אגדה היא אמתלאי בת כרנבו.
נתקבלה תשובה על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...