Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

פעילות אחרונה של קלרה79

1 תשובה

טיפול טבעי בדליות ורידים, מישהו מכיר צמחי מרפא לדליות ורידים?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול בדליות ורידים?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
1 תשובה

טיפול טבעי בהתמכרות, מישהו מכיר צמחי מרפא להתמכרות?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול בהתמכרות?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
1 תשובה

טיפול טבעי בשבץ, מישהו מכיר צמחי מרפא לשבץ?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול בשבץ?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
1 תשובה

טיפול טבעי במתח, מישהו מכיר צמחי מרפא למתח?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול במתח?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
1 תשובה

טיפול טבעי באולקוס, מישהו מכיר צמחי מרפא לאולקוס?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול באולקוס?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
1 תשובה

טיפול טבעי בבעיות שינה, מישהו מכיר צמחי מרפא לבעיות שינה?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול בבעיות שינה?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
1 תשובה

טיפול טבעי בפסוריאזיס, מישהו מכיר צמחי מרפא לפסוריאזיס?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול בפסוריאזיס?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
1 תשובה

טיפול טבעי בתסמונת קדם וסתית, מישהו מכיר צמחי מרפא לתסמונת קדם וסתית?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול בתסמונת קדם וסתית?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
1 תשובה

טיפול טבעי במחלת פרקינסון, מישהו מכיר צמחי מרפא למחלת פרקינסון?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול במחלת פרקינסון?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
1 תשובה

טיפול טבעי בכאבים, מישהו מכיר צמחי מרפא לכאבים?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול בכאבים?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
1 תשובה

טיפול טבעי בטרשת נפוצה, מישהו מכיר צמחי מרפא לטרשת נפוצה?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול בטרשת נפוצה?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
1 תשובה

טיפול טבעי באוסטאופורוזיס, מישהו מכיר צמחי מרפא לאוסטאופורוזיס?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול באוסטאופורוזיס?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
1 תשובה

טיפול טבעי בבחילות, מישהו מכיר צמחי מרפא לבחילות?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול בבחילות?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
1 תשובה

טיפול טבעי באוסטיאוארתריטיס, מישהו מכיר צמחי מרפא לאוסטיאוארתריטיס?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול באוסטיאוארתריטיס?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
1 תשובה

טיפול טבעי בהפסקת וסת, מישהו מכיר צמחי מרפא להפסקת וסת?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול בהפסקת וסת?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
1 תשובה

טיפול טבעי בניוון מקולרי, מישהו מכיר צמחי מרפא לניוון מקולרי?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול בניוון מקולרי?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
1 תשובה

טיפול טבעי בזאבת - לופוס, מישהו מכיר צמחי מרפא לזאבת - לופוס?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול בזאבת - לופוס?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
1 תשובה

טיפול טבעי בסרטן הריאות, מישהו מכיר צמחי מרפא לסרטן הריאות?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול בסרטן הריאות?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
1 תשובה

טיפול טבעי בלוקמיה, מישהו מכיר צמחי מרפא ללוקמיה?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול בלוקמיה?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
1 תשובה

טיפול טבעי בתסמונת המעי הרגיז, מישהו מכיר צמחי מרפא לתסמונת המעי הרגיז?

מי יודע אם קיימים תוספי תזונה או צמחי מרפא לטיפול בתסמונת המעי הרגיז?

שאלה נשאלה ב- 28 אפריל, 2016 בקטגוריית תוספי תזונה
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...