Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

פעילות אחרונה של דביר

1 תשובה

כמה פרקים יש בספר שופטים?

מי יודע כמה פרקים יש בספר שופטים?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות
1 תשובה

כמה סנטימטר יש באינטש?

מי יודע כמה סנטימטר יש באינטש?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים
1 תשובה

כמה סנטימטר יש בצול?

מי יודע כמה סנטימטר יש בצול?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים
1 תשובה

כמה סנטימטר יש בדף a4?

מי יודע כמה סנטימטר יש בדף a4?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים
1 תשובה

כמה סנטימטר יש במטר אחד?

מי יודע כמה סנטימטר יש במטר אחד?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים
1 תשובה

כמה סנטימטר יש בליטר?

מי יודע כמה סנטימטר יש בליטר?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר בראשית?

מי יודע כמה פרקים יש בספר בראשית?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות
1 תשובה

כמה סנטימטר יש במטר רבוע?

מי יודע כמה סנטימטר יש במטר רבוע?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים
1 תשובה

כמה סנטימטר יש בפיט?

מי יודע כמה סנטימטר יש בפיט?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית מידות ומשקלים
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר שמות?

מי יודע כמה פרקים יש בספר שמות?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר דנייאל?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר דנייאל?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר אסתר?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר אסתר?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר איכה?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר איכה?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר קוהלת?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר קוהלת?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר שיר השירים?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר שיר השירים?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר רות?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר רות?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר זכריה?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר זכריה?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר איוב?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר איוב?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר מלאכי?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר מלאכי?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר משלי?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר משלי?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...