Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו ריצה

0 הצבעות
1 תשובה

איפה אפשר לקנות אוזניות לריצה?

מי יודע איפה אפשר לקנות אוזניות לריצה? מחפש אוזניות שמתאימות לפעילות כמו ריצה ורכיבה על אופניים ושלא זזות כל הזמן.

שאלה נשאלה ב- 23 מאי, 2016 בקטגוריית איפה קונים על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות ריצת מרתון

מהי כמות הקלוריות שנשרפת בפעילות כמו: ריצת מרתון?

שאלה נשאלה ב- 12 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות בריצה תוך כדי דחיפת עגלת תינוק

כמה קלוריות שורפים בריצה תוך כדי דחיפת עגלת תינוק?

שאלה נשאלה ב- 12 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות ריצה בעליה במדרגות

מעוניין לדעת כמה קלוריות שורפים בריצה בעליה במדרגות.

שאלה נשאלה ב- 10 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות ריצת שדה

מעוניין לדעת כמה קלוריות שורפים בריצת שדה.

שאלה נשאלה ב- 10 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות ריצה בקצב של 2.6 דקות לקילומטר

מעוניין לדעת כמה קלוריות שורפים בריצה בקצב של 22.5 קמש או 2.6 דקות לקילומטר.

שאלה נשאלה ב- 10 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות ריצה בקצב של 2.8 דקות לקילומטר

מעוניין לדעת כמה קלוריות שורפים בריצה בקצב של 20.9 קמש או 2.8 דקות לקילומטר.

שאלה נשאלה ב- 10 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות ריצה בקצב של 3.1 דקות לקילומטר

מעוניין לדעת כמה קלוריות שורפים בריצה בקצב של 19.3 קמש או 3.1 דקות לקילומטר.

שאלה נשאלה ב- 10 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות ריצה בקצב של 3.3 דקות לקילומטר

מעוניין לדעת כמה קלוריות שורפים בריצה בקצב של 17.7 קמש או 3.3 דקות לקילומטר.

שאלה נשאלה ב- 10 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות ריצה בקצב של 3.7 דקות לקילומטר

מעוניין לדעת כמה קלוריות שורפים בריצה בקצב של 16 קמש או 3.7 דקות לקילומטר.

שאלה נשאלה ב- 10 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות ריצה בקצב של 14.4 דקות לקילומטר

מעוניין לדעת כמה קלוריות שורפים בריצה בקצב של 14.4 קמש או 4.1 דקות לקילומטר.

שאלה נשאלה ב- 10 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות ריצה בקצב של 4.3 דקות לקילומטר

מעוניין לדעת כמה קלוריות שורפים בריצה בקצב של 13.8 קמש או 4.3 דקות לקילומטר.

שאלה נשאלה ב- 10 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

חישוב שריפת קלוריות ריצה בקצב של 4.6 דקות לקילומטר

מעוניין לדעת כמה קלוריות שורפים בריצה בקצב של 12.8 קמש או 4.6 דקות לקילומטר.

שאלה נשאלה ב- 10 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות ריצה בקצב של 4.9 דקות לקילומטר

מעוניין לדעת כמה קלוריות שורפים בריצה בקצב של 12 קמש או 4.9 דקות לקילומטר.

שאלה נשאלה ב- 10 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות ריצה בקצב של 5.3 דקות לקילומטר

מעוניין לדעת כמה קלוריות שורפים בריצה בקצב של 11.2 קמש או 5.3 דקות לקילומטר.

שאלה נשאלה ב- 10 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות ריצה בקצב של 5.5 דקות לקילומטר

מעוניין לדעת כמה קלוריות שורפים בריצה בקצב של 10.7 קמש או 5.5 דקות לקילומטר.

שאלה נשאלה ב- 10 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות ריצה בקצב של 6.2 דקות לקילומטר

מעוניין לדעת כמה קלוריות שורפים בריצה בקצב של 9.6 קמש או 6.2 דקות לקילומטר.

שאלה נשאלה ב- 10 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות ריצה בקצב של 7.1 דקות לקילומטר

מעוניין לדעת כמה קלוריות שורפים בריצה בקצב של 8.3 קמש או 7.1 דקות לקילומטר.

שאלה נשאלה ב- 10 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

חישוב שריפת קלוריות ריצה בקצב של 7.4 דקות לקילומטר

מעוניין לדעת כמה קלוריות שורפים בריצה בקצב של 8 קמש או 7.4 דקות לקילומטר.

שאלה נשאלה ב- 10 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות ריצה בקצב 9.3 דקות לקילומטר

מעוניין לדעת כמה קלוריות שורפים בריצה בקצב של 6.4 קמש או 9.3 דקות לקילומטר.

שאלה נשאלה ב- 10 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...