Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו ענפי-ספורט

0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות קרלינג

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בקרלינג?

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות קריקט

כמה קלוריות שורפים בקריקט?

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות קרוקט

מהי כמות הקלוריות שנשרפת בפעילות כמו: קרוקט?

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קפיצה בחבל קלוריות

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בקפיצה בחבל קלוריות?

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות קפיצה בדלגית

כמה קלוריות שורפים בקפיצה בדלגית?

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות קפיצה בחבל

מהי כמות הקלוריות שנשרפת בפעילות כמו: קפיצה בחבל?

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות משחק קלאס

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות במשחק קלאס?

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות צפיה במשחק כדורגל

כמה קלוריות שורפים בצפיה במשחק כדורגל?

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות קפיצת בנג'י

מהי כמות הקלוריות שנשרפת בפעילות כמו: קפיצת בנג'י?

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות צניחה חופשית

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בצניחה חופשית?

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

טאי צ'י קלוריות

כמה קלוריות שורפים בטאי צ'י קלוריות?

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

צי גונג קלוריות

מהי כמות הקלוריות שנשרפת בפעילות כמו: צי גונג קלוריות?

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות פריסבי

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בפריסבי?

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות פריזבי אולטימייט

כמה קלוריות שורפים בפריזבי אולטימייט?

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות פולו ברכיבה על סוס

מהי כמות הקלוריות שנשרפת בפעילות כמו: פולו ברכיבה על סוס?

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה קלוריות שורפות מעודדות?

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בכמה קלוריות שורפות מעודדות??

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סקייטבורד שריפת קלוריות

כמה קלוריות שורפים בסקייטבורד?

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות סקייטבורד

מהי כמות הקלוריות שנשרפת בפעילות כמו: סקייטבורד?

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

סקווש שריפת קלוריות

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בסקווש?

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות סקוואש

כמה קלוריות שורפים בסקוואש?

שאלה נשאלה ב- 19 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...