Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו משחק

0 הצבעות
1 תשובה

צומח באות ע - צמח באות ע

מי יכול לתת לי תשובה? אני צריך לחי דומם צומח רשימה של צמחים באות ע, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ע

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

צומח באות ס - צמח באות ס

יש לי שאלה דחופה! צריכה באופן דחוף רשימת צמחים באות ס, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ס

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

צומח באות נ - צמח באות נ

האם מישהו יכול לענות לי על שאלה דחופה! אני צריך לחי דומם צומח רשימה של צמחים באות נ, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות נ

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

צומח באות מ - צמח באות מ

כל הכבוד לכם על האתר ועל הזמן שאתם משקיעים באנשים, אני משחק חי דומם צומח אני חייב תמיד לזכות. יש לי בעיה שאני תמיד נתקע בשמות צמחים. אני צריך רשימה של צמחים באות מ, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות מ

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

צומח באות ל - צמח באות ל

מי יכול לתת לי תשובה? רוצה לדעת למשחק חי, דומם צומח אם אתם יכולים לרשום כאן באתר רשימה של צמחים באות ל, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ל

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

צומח באות כ - צמח באות כ

כל הכבוד לכם על האתר ועל העזרה שאתם נותנים לאנשים, דחוף צריך רשימת צמחים באות כ, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות כ

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

צומח באות י - צמח באות י

כל הכבוד לכם על האתר ועל הזמן שאתם משקיעים באנשים, אחד הדברים שאני הכי מתקשה בהם במשחק חי דומם צומח זה החלק של הצומח. יש מצב שמישהו מכניס כאן רשימה של צמחים באות י, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות י

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

צומח באות ט - צמח באות ט

יש מצב שמישהו עונה לי על שאלה? הקטגוריה הכי קשה לי במשחק חי, דומם, צומח, ארץ, עיר זה שמות של צמחים. יש מצב שמישהו מכניס כאן רשימה של צמחים באות ט, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ט

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

צומח באות ח - צמח באות ח

מי יכול לענות לי? צריכה באופן דחוף רשימה של צמחים באות ח, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ח

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
2 תשובות

צומח באות ז - צמח באות ז

יש מצב שמישהו עונה לי על שאלה? הקטגוריה הכי קשה לי במשחק חי דומם צומח זה שמות של צמחים. יש מצב שמישהו מכניס כאן רשימה של צמחים באות ז, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ז

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

צומח באות ו - צמח באות ו

יופי שאתם נותנים תשובות לאנשים, מבקש לדעת למשחק חי, דומם צומח אם אפשר לרשום כאן באתר רשימת צמחים באות ו, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ו

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

צומח באות ה - צמח באות ה

יופי שאתם עונים על שאלות, אני צריך לחי דומם צומח רשימת צמחים באות ה, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

צומח באות ד - צמח באות ד

יש מישהו שיכול לענות לי? אני משחק חי דומם צומח ואני חייב לנצח. אני תמיד נתקע בשמות צמחים. אני צריך רשימת צמחים באות ד, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ד

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

צומח באות ג - צמח באות ג

יופי שיש פה מענה לאנשים, דחוף צריך רשימת צמחים באות ג, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ג

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

צומח באות ב - צמח באות ב

האם מישהו יכול לענות לי על שאלה דחופה! מעוניין לדעת למשחק חי, דומם צומח אם אתם יכולים לציין כאן באתר רשימה של צמחים באות ב, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות ב

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

צומח באות א - צמח באות א

כל הכבוד להנהלה על העזרה שאתם נותנים לאנשים, אני חייבת רשימה של צמחים באות א, מישהו מכיר צמח שמתחיל באות א

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
2 תשובות

תשובות עבור צמחים

גם אני מחפש שמות של צמחים למשחק חי דומם צומח. תודה

שאלה נשאלה ב- 7 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
+1 הצבעה
5 תשובות

טבלה של ארץ עיר חי צומח דומם משחק

שלום מחפשת דחוף טבלה עם תוצאות של המשחק חי, דומם, צומח, ארץ עיר. מישהו מכיר טבלה כזו שמרכזת את כל התשובות? אני חייבת להתכונן בשבוע הבא אני משחקת מול מישהו ואני חייבת לנצח. הצילו!

שאלה נשאלה ב- 6 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...