Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו מקצועות

0 הצבעות
1 תשובה

כריתת עצים שריפת קלוריות

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בכריתת עצים ?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות כריתת עצים

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בכריתת עצים במאמץ קשה?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

דייג שריפת קלוריות

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בדייג במאמץ קשה?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות בדייג מסחרי

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בדייג?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות דייג מסחרי

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בדייג מסחרי?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות כיבוי אש

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בכיבוי אש?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות חליבה במכונה

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בחליבה במכונה?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות חליבה ידנית

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בחליבה ידנית?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות שתילת אורז

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בשתילת אורז?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות טיפול בחיות משק

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בטיפול בחיות משק ?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות עבודה עם בקר

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודה עם בקר?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות עבודה בחווה

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודה בחווה?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות נהיגה בטרקטור

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בנהיגה בטרקטור?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות עבודות חקלאות

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודות חקלאות?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות חקלאות

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בחקלאות?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות מהנדס חשמל

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודה של מהנדס חשמל?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות חשמלאות

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודות חשמלאות?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות נהיגה

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בנהיגה?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות בעבודות בית

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודות בית?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות ניקיון משק בית

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בניקיון משק בית?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...