Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו מקצועות

0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות קטיף תפוזים

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בקטיף תפוזים?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות מפעיל ציוד מכני כבד

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודה של מפעיל ציוד מכני כבד?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות צלילה

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בצלילה?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות סחיבת משאות

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בסחיבת משאות?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות עיסוי

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעיסוי?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות עבודות בניין

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודות בניין?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות בניין

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודת בניין?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

עבודות כלליות קלוריות

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודות כלליות קלוריות?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

עבודות כלליות שריפת קלוריות

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודות כלליות קלות?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות עבודות כלליות

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודות כלליות?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות ניהול

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודות ניהול?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות עבודות מתכת

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודות מתכת?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות מנעולן

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודת מנעולן?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות כביסה

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודות כביסה?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות עבודה במטבח

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודה במטבח?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות עיצוב שיער

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודת עיצוב שיער?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות איסוף אשפה

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות באיסוף אשפה?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות ניסור במשור ידני

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בניסור במשור ידני?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות כריתת עצים עם משור חשמלי

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בכריתת עצים עם משור חשמלי?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כריתת עצים קלוריות

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בכריתת עצים עם גרזן?

שאלה נשאלה ב- 27 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...