Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו מקצועות

0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות דחיפת כיסא נכים

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בדחיפת כיסא נכים?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות קדיחה עם פטיש אוויר

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בקדיחה עם פטיש אוויר?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות נהיגה במשאית

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בנהיגה במשאית?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות חייטות

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודות חייטות?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות הרמת חפצים

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בהרמת חפצים?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות בעבודות ריתוך

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודות ריתוך?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות עבודות בעמידה

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודות בעמידה?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות עבודות בישיבה

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודות בישיבה?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות בישיבה בעבודות משרדיות

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בישיבה בעבודות משרדיות?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות חפירה

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בחפירה?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות חפירת בורות

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בחפירת בורות?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות סנדלרות

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודות סנדלרות?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות חלוקת דואר בהליכה

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בחלוקת דואר בהליכה?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
2 תשובות

שריפת קלוריות שוטר במעצרים

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בביצוע מעצרים על ידי שוטר?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

נסיעה בניידת משטרה שריפת קלוריות

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בנסיעה בניידת משטרה?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות נהיגה בניידת משטרה

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בנהיגה בניידת משטרה?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות שיטור

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודות שיטור?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות עבודות דפוס

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודות דפוס?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות עבודות אינסטלציה

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בעבודות אינסטלציה?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שריפת קלוריות צביעה

מישהו יכול לומר לי מהי כמות הקלוריות שנשרפות בצביעה?

שאלה נשאלה ב- 28 מאי, 2013 בקטגוריית ספורט על ידי למה יש לך כובע-בדיחה (770 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...