Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו חי-דומם-צומח

0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות ל - תשובות ופתרונות

יופי שאתם עונים על שאלות, אני משחק חי דומם צומח אני תמיד אעשה הכל בשביל לזכות במשחק. אחת החולשות שלי במשחק היא שאני לא מצליח לזכור ... צריך רשימת דומם באות ל, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות ל

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות כ - תשובות ופתרונות

כל הכבוד למי שטורח ועונה לשאלות, כל הכבוד על ההשקעה, אני חייבת רשימה של דומם באות כ, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות כ

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות י - תשובות ופתרונות

האם מישהו יכול לענות לי על שאלה דחופה! אני אוהב לשחק במשחק חי דומם צומח אני חייב תמיד לזכות. אני תמיד לא מצליח להזכר בשמות של דומם. אני צריך רשימת דומם באות י, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות י

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות ט - תשובות ופתרונות

יש לי שאלה דחופה! אני צריך לחי דומם צומח רשימה של דומם באות ט, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות ט

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות ח - תשובות ופתרונות

יופי שאתם עונים על שאלות, אני צריך לחי דומם צומח רשימה של דומם באות ח, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות ח

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות ז - תשובות ופתרונות

מי יכול לענות לי על שאלה? בין הדברים הקשים ביותר עבורי במשחק חי דומם צומח זה החלק של הארצות. יש מצב שמישהו מכניס כאן רשימת דומם באות ז, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות ז

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות ו - תשובות ופתרונות

כל הכבוד לכם על האתר ועל ההשקעה, בין הדברים הקשים ביותר עבורי במשחק חי, דומם, צומח, ארץ, עיר זה החלק של הארצות. יש מצב שמישהו מכניס כאן רשימה של דומם באות ו, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות ו

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות ה - תשובות ופתרונות

יש מישהו שיכול לענות לי? אני משחק חי דומם צומח ואני גם אוהב לזכות. אני תמיד לא מצליח להזכר בשמות דומם. אני צריך רשימה של דומם באות ה, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות ה

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות ד - תשובות ופתרונות

יופי שאתם נותנים תשובות לאנשים, אני חייבת רשימה של דומם באות ד, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות ד

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות ג - תשובות ופתרונות

יופי שיש פה מענה לאנשים, צריכה באופן דחוף רשימת דומם באות ג, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות ג

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות ב - תשובות ופתרונות

יופי שיש פה מענה לאנשים, צריכה באופן דחוף רשימה של דומם באות ב, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות ב

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות א - תשובות ופתרונות

יש מצב שמישהו עונה לי על שאלה? אני צריך לחי דומם צומח רשימה של דומם באות א, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות א

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות ת - ארצות באות ת

יש מישהו שיכול לענות לי? רוצה לדעת למשחק חי, דומם צומח אם אפשר לציין כאן באתר רשימה של ארצות באות ת, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ת

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות ש - ארצות באות ש

מי יכול לענות לי? אני מאוד אוהב לשחק במשחק חי דומם צומח אני תמיד אעשה הכל בשביל לזכות. אני תמיד לא מצליח לזכור בשמות ארצות. אני צריך רשימה של ארצות באות ש, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ש

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות ר - ארצות באות ר

יש מצב שמישהו עונה לי על שאלה? מעוניין לדעת למשחק חי, דומם צומח אם אתם יכולים להכניס כאן באתר רשימת ארצות באות ר, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ר

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות ק - ארצות באות ק

מי יכול לענות לי על שאלה? רוצה לדעת למשחק חי, דומם צומח אם אתם יכולים לציין כאן באתר רשימת ארצות באות ק, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ק

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות צ - ארצות באות צ

יש מצב שמישהו עונה לי על שאלה? רוצה לדעת למשחק חי, דומם צומח אם אפשר להכניס כאן באתר רשימת ארצות באות צ, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות צ

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
2 תשובות

ארץ באות פ - ארצות באות פ

מי יכול לענות לי על שאלה? בין הדברים הקשים ביותר עבורי במשחק חי דומם צומח זה החלק של הארצות. יש מצב שמישהו מכניס כאן רשימה של ארצות באות פ, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות פ

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות ע - ארצות באות ע

יש מצב שמישהו עונה לי על שאלה? הקטגוריה הכי קשה לי במשחק חי דומם צומח זה החלק של הארצות. יש מצב שמישהו מכניס כאן רשימה של ארצות באות ע, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ע

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

ארץ באות ס - ארצות באות ס

כל הכבוד למי שטורח ועונה לשאלות, כל הכבוד על הזמן שאתם משקיעים באנשים, אני אוהב לשחק במשחק חי דומם צומח אני חייב תמיד לנצח. יש לי ... צריך רשימה של ארצות באות ס, מישהו מכיר שם של ארץ שמתחילה באות ס

שאלה נשאלה ב- 10 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...