Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו חי-דומם-צומח

0 הצבעות
1 תשובה

עיר באות ט - ערים באות ט

יש מישהו שיכול לענות לי? אני מאוד אוהב לשחק במשחק חי דומם צומח אני חייב תמיד לזכות. אחת החולשות שלי במשחק היא שאני לא מצליח להזכר בשמות ערים. אני צריך רשימה של ערים באות ט, מישהו מכיר עיר באות ט

שאלה נשאלה ב- 16 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
2 תשובות

עיר באות ח - ערים באות ח

כל הכבוד למי שטורח ועונה לשאלות, כל הכבוד על העזרה שאתם נותנים לאנשים, אני צריך לחי דומם צומח רשימה של ערים באות ח, מישהו מכיר עיר באות ח

שאלה נשאלה ב- 16 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

עיר באות ז - ערים באות ז

יש מצב שמישהו עונה לי על שאלה? צריכה באופן דחוף רשימת ערים באות ז, מישהו מכיר עיר באות ז

שאלה נשאלה ב- 16 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

עיר באות ו - ערים באות ו

כל הכבוד למי שטורח ועונה לשאלות, כל הכבוד על על הטרחה שאתם טורחים, הקטגוריה הכי קשה לי במשחק חי, דומם, צומח, ארץ, עיר זה החלק של הערים. יש מצב שמישהו מכניס כאן רשימת ערים באות ו, מישהו מכיר עיר באות ו

שאלה נשאלה ב- 16 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

עיר באות ה - ערים באות ה

יש מצב שמישהו עונה לי על שאלה? אני חייבת רשימת ערים באות ה, מישהו מכיר עיר באות ה

שאלה נשאלה ב- 16 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

עיר באות ד - ערים באות ד

מי יכול לענות לי על שאלה? אני אוהב לשחק במשחק חי דומם צומח ואני גם אוהב לזכות. אני תמיד נתקע בשמות של ערים. אני צריך רשימה של ערים באות ד, מישהו מכיר עיר באות ד

שאלה נשאלה ב- 16 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
2 תשובות

עיר באות ג - ערים באות ג

כל הכבוד לבעלי האתר על העזרה שאתם נותנים לאנשים, אני משחק חי דומם צומח ואני גם אוהב לזכות. אחת החולשות שלי במשחק היא שאני נתקע בשמות של ערים. אני צריך רשימה של ערים באות ג, מישהו מכיר עיר באות ג

שאלה נשאלה ב- 16 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

עיר באות ב - ערים באות ב

מי יכול לתת לי תשובה? דחוף צריך רשימה של ערים באות ב, מישהו מכיר עיר באות ב

שאלה נשאלה ב- 16 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

עיר באות א - ערים באות א

יש מישהו שיכול לתת לי תשובה? אני צריך לחי דומם צומח רשימה של ערים באות א, מישהו מכיר עיר באות א

שאלה נשאלה ב- 16 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

תשובות עבור ערים

אפשר לקבל פתרונות למשחק עבור ערים שמתחילים באותיות שונות? תודה

שאלה נשאלה ב- 16 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות ת - תשובות ופתרונות

כל הכבוד להנהלה על על הטרחה שאתם טורחים, צריכה באופן דחוף רשימת דומם באות ת, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות ת

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות ש - תשובות ופתרונות

מי יכול לענות לי? בין הדברים הקשים ביותר עבורי במשחק חי דומם צומח זה שמות של ארצות. יש מצב שמישהו מכניס כאן רשימה של דומם באות ש, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות ש

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות ר - תשובות ופתרונות

האם מישהו יכול לענות לי על שאלה דחופה! צריכה באופן דחוף רשימת דומם באות ר, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות ר

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות ק - תשובות ופתרונות

יש מצב שמישהו עונה לי על שאלה? צריכה באופן דחוף רשימה של דומם באות ק, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות ק

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות צ - תשובות ופתרונות

מעוניין בתשובה לשאלה דחופה! אני מאוד אוהב לשחק במשחק חי דומם צומח אני חייב תמיד לנצח. אני תמיד לא מצליח לזכור בשמות דומם. אני צריך רשימת דומם באות צ, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות צ

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות פ - תשובות ופתרונות

מעוניין בתשובה לשאלה דחופה! צריכה באופן דחוף רשימה של דומם באות פ, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות פ

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות ע - תשובות ופתרונות

מי יכול לענות לי על שאלה? אני צריך לחי דומם צומח רשימת דומם באות ע, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות ע

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות ס - תשובות ופתרונות

מי יכול לענות לי על שאלה? דחוף צריך רשימה של דומם באות ס, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות ס

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות נ - תשובות ופתרונות

מי יכול לענות לי על שאלה? אני משחק חי דומם צומח ואני גם אוהב לזכות במשחק. אחת החולשות שלי במשחק היא שאני לא מצליח להזכר בשמות דומם. אני צריך רשימת דומם באות נ, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות נ

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

דומם באות מ - תשובות ופתרונות

יש מישהו שיכול לתת לי תשובה? דחוף צריך רשימת דומם באות מ, מישהו מכיר שם של דומם שמתחיל באות מ

שאלה נשאלה ב- 11 אוקטובר, 2012 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...