Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו חודשי-פריחה-צמחי-ארץ-ישראל

0 הצבעות
0 תשובות

מהו אורך גרעין שעורה ממוצע

שאלה נשאלה ב- 23 ינואר, 2019 בקטגוריית שונות על ידי אנונימי
0 הצבעות
1 תשובה

שנהבית הרוזמרין מתי פורחת? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום, אשמח לקישור תמונה של שנהבית הרוזמרין לצורך וידוי זיהוי. כמו כן, אשמח לדעת מתי זמן הפריחה של שנהבית הרוזמרין ומה אזור ... שמתמצא בנושא על בוריו, נא רשמו את המלצותיכם. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 10 יוני, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שיטת ויקטוריה מתי פורחת? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום, אשמח לקישור תמונה של שיטת ויקטוריה לצורך וידוי זיהוי. כמו כן, אשמח לדעת מתי זמן הפריחה של שיטת ויקטוריה ומה אזור התפוצה ... שמתמצא בנושא על בוריו, נא רשמו את המלצותיכם. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 10 יוני, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שום סנין מתי פורח? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום, אשמח לקישור תמונה של שום סנין לצורך וידוי זיהוי. כמו כן, אשמח לדעת מתי זמן הפריחה של שום סנין ומה אזור התפוצה? ... מדריך שמתמצא בנושא על בוריו, נא רשמו את המלצותיכם. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 10 יוני, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שן-ארי שעירה מתי פורח? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום, אשמח לקישור תמונה של שן-ארי שעירה לצורך וידוי זיהוי. כמו כן, אשמח לדעת מתי זמן הפריחה של שן-ארי שעירה ומה אזור ... מדריך שמתמצא בנושא על בוריו, נא רשמו את המלצותיכם. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 10 יוני, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שיטת הסוכך מתי פורחת? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום, אשמח לקישור תמונה של שיטת הסוכך לצורך וידוי זיהוי. כמו כן, אשמח לדעת מתי זמן הפריחה של שיטת הסוכך ומה אזור התפוצה? ... מדריך שמתמצא בנושא על בוריו, נא רשמו את המלצותיכם. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 10 יוני, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שום סיני מתי פורח? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום, אשמח לקישור תמונה של שום סיני לצורך וידוי זיהוי. כמו כן, אשמח לדעת מתי זמן הפריחה של שום סיני ומה אזור התפוצה? ... מדריך שמתמצא בנושא על בוריו, נא רשמו את המלצותיכם. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 10 יוני, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שמשונית הטיפין מתי פורחת? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום, אשמח לקישור תמונה של שמשונית הטיפין לצורך וידוי זיהוי. כמו כן, אשמח לדעת מתי זמן הפריחה של שמשונית הטיפין ומה אזור ... שמתמצא בנושא על בוריו, נא רשמו את המלצותיכם. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 10 יוני, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שיטת הנגב מתי פורחת? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום, אשמח לקישור תמונה של שיטת הנגב לצורך וידוי זיהוי. כמו כן, אשמח לדעת מתי זמן הפריחה של שיטת הנגב ומה אזור התפוצה? ... מדריך שמתמצא בנושא על בוריו, נא רשמו את המלצותיכם. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 10 יוני, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שום נטוי מתי פורח? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום, אשמח לקישור תמונה של שום נטוי לצורך וידוי זיהוי. כמו כן, אשמח לדעת מתי זמן הפריחה של שום נטוי ומה אזור התפוצה? ... מדריך שמתמצא בנושא על בוריו, נא רשמו את המלצותיכם. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 10 יוני, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

ששן מאפיר מתי פורח? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום, אשמח לקישור תמונה של ששן מאפיר לצורך וידוי זיהוי. כמו כן, אשמח לדעת מתי זמן הפריחה של ששן מאפיר ומה אזור התפוצה? ... מדריך שמתמצא בנושא על בוריו, נא רשמו את המלצותיכם. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 10 יוני, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שמשון ריסני מתי פורח? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום, אשמח לקישור תמונה של שמשון ריסני לצורך וידוי זיהוי. כמו כן, אשמח לדעת מתי זמן הפריחה של שמשון ריסני ומה אזור התפוצה ... מדריך שמתמצא בנושא על בוריו, נא רשמו את המלצותיכם. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 10 יוני, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שיטת המשוכות מתי פורחת? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום, אשמח לקישור תמונה של שיטת המשוכות לצורך וידוי זיהוי. כמו כן, אשמח לדעת מתי זמן הפריחה של שיטת המשוכות ומה אזור התפוצה ... שמתמצא בנושא על בוריו, נא רשמו את המלצותיכם. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 10 יוני, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שום משולש מתי פורח? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום, אשמח לקישור תמונה של שום משולש לצורך וידוי זיהוי. כמו כן, אשמח לדעת מתי זמן הפריחה של שום משולש ומה אזור התפוצה? ... מדריך שמתמצא בנושא על בוריו, נא רשמו את המלצותיכם. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 10 יוני, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

ששית מצויה מתי פורחת? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום, אשמח לקישור תמונה של ששית מצויה לצורך וידוי זיהוי. כמו כן, אשמח לדעת מתי זמן הפריחה של ששית מצויה ומה אזור התפוצה? ... מדריך שמתמצא בנושא על בוריו, נא רשמו את המלצותיכם. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 10 יוני, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שמשון קהירי מתי פורח? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום, אשמח לקישור תמונה של שמשון קהירי לצורך וידוי זיהוי. כמו כן, אשמח לדעת מתי זמן הפריחה של שמשון קהירי ומה אזור התפוצה ... מדריך שמתמצא בנושא על בוריו, נא רשמו את המלצותיכם. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 10 יוני, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שיטה סלילנית מתי פורחת? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום, אשמח לקישור תמונה של שיטה סלילנית לצורך וידוי זיהוי. כמו כן, אשמח לדעת מתי זמן הפריחה של שיטה סלילנית ומה אזור התפוצה ... שמתמצא בנושא על בוריו, נא רשמו את המלצותיכם. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 10 יוני, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שום מחוספס מתי פורח? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום, אשמח לקישור תמונה של שום מחוספס לצורך וידוי זיהוי. כמו כן, אשמח לדעת מתי זמן הפריחה של שום מחוספס ומה אזור התפוצה? ... מדריך שמתמצא בנושא על בוריו, נא רשמו את המלצותיכם. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 10 יוני, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שרשר שיחני מתי פורח? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום, אשמח לקישור תמונה של שרשר שיחני לצורך וידוי זיהוי. כמו כן, אשמח לדעת מתי זמן הפריחה של שרשר שיחני ומה אזור התפוצה? ... מדריך שמתמצא בנושא על בוריו, נא רשמו את המלצותיכם. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 10 יוני, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

שמשון סגלגל מתי פורח? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום, אשמח לקישור תמונה של שמשון סגלגל לצורך וידוי זיהוי. כמו כן, אשמח לדעת מתי זמן הפריחה של שמשון סגלגל ומה אזור התפוצה ... מדריך שמתמצא בנושא על בוריו, נא רשמו את המלצותיכם. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 10 יוני, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...