Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו בשר

0 הצבעות
1 תשובה

כמה בשר אוכלים בישראל?

מי יודע כמה בשר אוכלים בישראל? כמה בשר אוכל בן אדם בשנה?

שאלה נשאלה ב- 18 פברואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בקציצות בשר, כמה חלבונים יש בקציצות בשר? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בקציצות בשר, כמה חלבונים יש בקציצות בשר? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

שאלה נשאלה ב- 5 ינואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בבשר טחון, כמה חלבונים יש בבשר טחון? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בבשר טחון, כמה חלבונים יש בבשר טחון? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

שאלה נשאלה ב- 5 ינואר, 2016 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חלבון יש בבשר, כמה חלבונים יש בבשר? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת?

מי יודע כמה חלבון יש בבשר, כמה חלבונים יש בבשר? כמה גרם חלבון ב100 גרם או בכל כמות אחרת??

שאלה נשאלה ב- 31 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם יש פחמימות בבשר? האם בבשר יש פחמימות?

פחמימות בשר

שאלה נשאלה ב- 24 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם בבשר יש ברזל, האם יש ברזל בבשר

האם בבשר יש ברזל? האם יש ברזל בבשר

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות בשר שליו מבושל - כמה קלוריות יש בבשר שליו מבושל

כמה קלוריות יש בבשר שליו מבושל?

שאלה נשאלה ב- 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי רויתוש (6.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות חזה של בשר שליו, ללא עור, לא מבושל - כמה קלוריות יש בחזה של בשר שליו, ללא עור, לא מבושל

כמה קלוריות יש בחזה של בשר שליו, ללא עור, לא מבושל?

שאלה נשאלה ב- 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי רויתוש (6.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות כרעיים וחזה של בשר שליו ללא עור, לא מבושל

כמה קלוריות יש בכרעיים וחזה של בשר שליו ללא עור, לא מבושל?

שאלה נשאלה ב- 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי רויתוש (6.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות בשר צבי צלוי - כמה קלוריות יש בבשר צבי צלוי

כמה קלוריות יש בבשר צבי צלוי?

שאלה נשאלה ב- 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי מידע על קלוריות (83.1k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות בשר צבי כבוש במלח - כמה קלוריות יש בבשר צבי כבוש במלח

כמה קלוריות יש בבשר צבי כבוש במלח?

שאלה נשאלה ב- 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי רויתוש (6.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות בשר עז מבושל - כמה קלוריות יש בבשר עז מבושל

כמה קלוריות יש בבשר עז מבושל?

שאלה נשאלה ב- 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי רויתוש (6.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות בשר עז לא מבושל - כמה קלוריות יש בבשר עז לא מבושל

כמה קלוריות יש בבשר עז לא מבושל?

שאלה נשאלה ב- 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי רויתוש (6.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות בשר עז אפוי - כמה קלוריות יש בבשר עז אפוי

כמה קלוריות יש בבשר עז אפוי?

שאלה נשאלה ב- 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי רויתוש (6.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות חזה אווז - כמה קלוריות יש בחזה אווז

כמה קלוריות יש בחזה אווז של טירת צבי, הוד לבן, אס?

שאלה נשאלה ב- 6 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי רויתוש (6.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות בשר יונה מבושל - כמה קלוריות יש בבשר יונה מבושל

כמה קלוריות יש בבשר יונה מבושל?

שאלה נשאלה ב- 4 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי רויתוש (6.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות בשר טחון מהצומח של טבעול - כמה קלוריות יש בבשר טחון מהצומח של טבעול

כמה קלוריות יש בבשר טחון מהצומח של טבעול?

שאלה נשאלה ב- 4 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי רויתוש (6.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות צלי ברווז נאכל עם עור - כמה קלוריות יש בצלי ברווז נאכל עם עור

כמה קלוריות יש בצלי ברווז נאכל עם עור?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי מזל טוב (700 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות ברווז - כמה קלוריות יש בברווז

כמה קלוריות יש בבשר ברווז צלוי, נאכל ללא עור?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי מזל טוב (700 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

קלוריות ברווז צלוי ברוטב תפוז - כמה קלוריות יש בברווז צלוי ברוטב תפוז

כמה קלוריות יש בברווז צלוי ברוטב תפוז?

שאלה נשאלה ב- 3 ספטמבר, 2013 בקטגוריית מזון על ידי מזל טוב (700 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...