Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו ברזל

0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בברזל? מה כמות האלקטרונים באטום ברזל?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של ברזל? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם בתפוח עץ יש ברזל? האם יש ברזל בתפוח עץ

האם בתפוח עץ יש ברזל? האם יש ברזל בתפוח עץ

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם בתותים יש ברזל? האם יש ברזל בתות

האם בתותים יש ברזל? האם יש ברזל בתותים

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם בתרד יש ברזל? האם יש ברזל בתרד

האם בתרד יש ברזל? האם יש ברזל בתרד

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם בתמר יש ברזל? האם יש ברזל בתמרים

האם בתמר יש ברזל? האם יש ברזל בתמר

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם בשיבולת שועל יש ברזל? האם יש ברזל בשיבולת שועל

האם בשיבולת שועל יש ברזל? האם יש ברזל בשיבולת שועל

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם בשוקולד יש ברזל? האם יש ברזל בשוקולד

האם בשוקולד יש ברזל? האם יש ברזל בשוקולד

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם בקוואקר יש ברזל? האם יש ברזל בקוואקר

האם בקוואקר יש ברזל? האם יש ברזל בקוואקר

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם בפול יש ברזל? האם יש ברזל בפולים

האם בפול יש ברזל? האם יש ברזל בפול

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם בפלפל יש ברזל? האם יש ברזל בפלפלים

האם בפלפל יש ברזל? האם יש ברזל בפלפל

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם בפטרוזיליה יש ברזל? האם יש ברזל בפטרוזיליה

האם בפטרוזיליה יש ברזל? האם יש ברזל בפטרוזיליה

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם בפסטרמה יש ברזל? האם יש ברזל בפסטרמה

האם בפסטרמה יש ברזל? האם יש ברזל בפסטרמה

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם בענבים יש ברזל? האם יש ברזל בענבים

האם בענבים יש ברזל? האם יש ברזל בענבים

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם בסרדינים יש ברזל? האם יש ברזל בסרדינים

האם בסרדינים יש ברזל? האם יש ברזל בסרדינים

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם במנגו יש ברזל? האם יש ברזל במנגו

האם במנגו יש ברזל? האם יש ברזל במנגו

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם במלפפון יש ברזל? האם יש ברזל במלפפונים

האם במלפפון יש ברזל? האם יש ברזל במלפפון

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם בכבד יש ברזל? האם יש ברזל בכבד

אמרו לי שזה טוב לאכול כבד כי יש בו ברזל, האם בכבד יש ברזל? האם יש ברזל בכבד

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם בכרובית יש ברזל? האם יש ברזל בכרובית

מישהו יודע אם בכרובית יש ברזל? האם יש ברזל בכרובית

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם בכוסמת יש ברזל? האם יש ברזל בכוסמת

מי יודע אם בכוסמת יש ברזל? האם יש ברזל בכוסמת?

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

האם ביין אדום יש ברזל? האם יש ברזל ביין אדום

כששותים יין אדום אז מקבלים גם ברזל מהיין?

שאלה נשאלה ב- 22 דצמבר, 2015 בקטגוריית מזון על ידי שושנה בר (800 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...