Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות שתוייגו אוכלוסיות-העולם-לפי-מדינות

0 הצבעות
1 תשובה

כמה מדינות יש בעולם?

שאלה נשאלה ב- 11 ינואר, 2016 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי איתמר (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית זימבבואה, מה גודלה של האוכלוסיה בזימבבואה?

 מה גודלה של אוכלוסיית זימבבואה? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית זמביה, מה גודלה של האוכלוסיה בזמביה?

 מה גודלה של אוכלוסיית זמביה? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית תימן, מה גודלה של האוכלוסיה בתימן?

 מה גודלה של אוכלוסיית תימן? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית סהרה המערבית, מה גודלה של האוכלוסיה בסהרה המערבית?

 מה גודלה של אוכלוסיית סהרה המערבית? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית ואליס ופוטונה, מה גודלה של האוכלוסיה בואליס ופוטונה?

 מה גודלה של אוכלוסיית ואליס ופוטונה? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית אי וייק, מה גודלה של האוכלוסיה באי וייק?

 מה גודלה של אוכלוסיית אי וייק? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית איי הבתולה, מה גודלה של האוכלוסיה באיי הבתולה?

 מה גודלה של אוכלוסיית איי הבתולה? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית וייטנאם, מה גודלה של האוכלוסיה בוייטנאם?

 מה גודלה של אוכלוסיית וייטנאם? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית ונצואלה, מה גודלה של האוכלוסיה בונצואלה?

 מה גודלה של אוכלוסיית ונצואלה? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית ונואטו, מה גודלה של האוכלוסיה בונואטו?

 מה גודלה של אוכלוסיית ונואטו? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית אוזבקיסטן, מה גודלה של האוכלוסיה באוזבקיסטן?

 מה גודלה של אוכלוסיית אוזבקיסטן? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית אורוגוואי, מה גודלה של האוכלוסיה באורוגוואי?

 מה גודלה של אוכלוסיית אורוגוואי? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית ארצות הברית, מה גודלה של האוכלוסיה בארצות הברית?

 מה גודלה של אוכלוסיית ארצות הברית? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית הממלכה המאוחדת, מה גודלה של האוכלוסיה בהממלכה המאוחדת?

 מה גודלה של אוכלוסיית הממלכה המאוחדת? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית איחוד האמירויות הערביות, מה גודלה של האוכלוסיה באיחוד האמירויות הערביות?

 מה גודלה של אוכלוסיית איחוד האמירויות הערביות? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית אוקראינה, מה גודלה של האוכלוסיה באוקראינה?

 מה גודלה של אוכלוסיית אוקראינה? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית אוגנדה, מה גודלה של האוכלוסיה באוגנדה?

 מה גודלה של אוכלוסיית אוגנדה? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית טובאלו, מה גודלה של האוכלוסיה בטובאלו?

 מה גודלה של אוכלוסיית טובאלו? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית איי טרקס וקייקוס, מה גודלה של האוכלוסיה באיי טרקס וקייקוס?

 מה גודלה של אוכלוסיית איי טרקס וקייקוס? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...