Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

השאלות הנצפות ביותר

0 הצבעות
1 תשובה

גלעינית זעירת-פרחים מתי פורחת? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 היי, מחפש תמונה של גלעינית זעירת-פרחים. אתם גם יכולים לומר לי מתי הפריחה של גלעינית זעירת-פרחים ומה אזורי התפוצה של הצמח? ... שמתמצא בנושא של צמחי ליקוט למאכל וצמחי מרפא.) תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 6 מאי, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

בוצין טברייני מתי פורח? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום רב, מישהו יכול להכניס כאן קישור לתמונה טובה של בוצין טברייני? בנוסף, אשמח לדעת מהם אזורי התפוצה של בוצין טברייני ומתי ... אפילו יותר מעניין. נא רשמו המלצותכם על מדריכים. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 5 מאי, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

בוצין דמשקאי מתי פורח? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום רב, מישהו יכול להכניס כאן קישור לתמונה טובה של בוצין דמשקאי? בנוסף, אשמח לדעת מהם אזורי התפוצה של בוצין דמשקאי ומתי ... אפילו יותר מעניין. נא רשמו המלצותכם על מדריכים. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 5 מאי, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

בן-חצב יקינתוני מתי פורח? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום רב, מישהו יכול להכניס כאן קישור לתמונה טובה של בן-חצב יקינתוני? בנוסף, אשמח לדעת מהם אזורי התפוצה של בן-חצב יקינתוני ... אפילו יותר מעניין. נא רשמו המלצותכם על מדריכים. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 5 מאי, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

באשן תלתני מתי פורח? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 שלום רב, מישהו יכול להכניס כאן קישור לתמונה טובה של באשן תלתני? בנוסף, אשמח לדעת מהם אזורי התפוצה של באשן תלתני ומתי הפריחה ... אפילו יותר מעניין. נא רשמו המלצותכם על מדריכים. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 5 מאי, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אלמוות הכסף מתי פורח? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 היי, נתקלתי בתמונה של צמח שנראה לי כמו אלמוות הכסף. אני מעוניין לוודא שזה אכן אלמוות הכסף. מישהו יכול להציג כאן תמונה של ... אפילו יותר מעניין. נא רשמו המלצותכם על מדריכים. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 29 אפריל, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אפזרית מלוחה מתי פורחת? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 היי, נתקלתי בתמונה של צמח שנראה לי כמו אפזרית מלוחה. אני מעוניין לוודא שזה אכן אפזרית מלוחה. מישהו יכול להציג כאן תמונה של ... אפילו יותר מעניין. נא רשמו המלצותכם על מדריכים. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 29 אפריל, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אליסון הסלעים מתי פורח? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 היי, נתקלתי בתמונה של צמח שנראה לי כמו אליסון הסלעים. אני מעוניין לוודא שזה אכן אליסון הסלעים. מישהו יכול להציג כאן תמונה של ... אפילו יותר מעניין. נא רשמו המלצותכם על מדריכים. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 29 אפריל, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אשחר הלבנון מתי פורח? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 היי, נתקלתי בתמונה של צמח שנראה לי כמו אשחר הלבנון. אני מעוניין לוודא שזה אכן אשחר הלבנון. מישהו יכול להציג כאן תמונה של ... אפילו יותר מעניין. נא רשמו המלצותכם על מדריכים. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 29 אפריל, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אדמדמית פלישתית מתי פורחת? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 היי, נתקלתי בתמונה של צמח שנראה לי כמו אדמדמית פלישתית. אני מעוניין לוודא שזה אכן אדמדמית פלישתית. מישהו יכול להציג כאן תמונה ... אפילו יותר מעניין. נא רשמו המלצותכם על מדריכים. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 29 אפריל, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אירוס הביצות מתי פורח? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 היי, נתקלתי בתמונה של צמח שנראה לי כמו אירוס הביצות. אני מעוניין לוודא שזה אכן אירוס הביצות. מישהו יכול להציג כאן תמונה של ... אפילו יותר מעניין. נא רשמו המלצותכם על מדריכים. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 29 אפריל, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אמיתה קיצית מתי פורחת? מחפש תמונה ומידע על איזורי תפוצה ופריחה.

 היי, נתקלתי בתמונה של צמח שנראה לי כמו אמיתה קיצית. אני מעוניין לוודא שזה אכן אמיתה קיצית. מישהו יכול להציג כאן תמונה של ... אפילו יותר מעניין. נא רשמו המלצותכם על מדריכים. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 29 אפריל, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שאלות על צמחים (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית סבאלברד, מה גודלה של האוכלוסיה בסבאלברד?

 מה גודלה של אוכלוסיית סבאלברד? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית איי פאראסל, מה גודלה של האוכלוסיה באיי פאראסל?

 מה גודלה של אוכלוסיית איי פאראסל? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית האי הרד ואיי מקדונלד, מה גודלה של האוכלוסיה בהאי הרד ואיי מקדונלד?

 מה גודלה של אוכלוסיית האי הרד ואיי מקדונלד? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית דומיניקה, מה גודלה של האוכלוסיה בדומיניקה?

 מה גודלה של אוכלוסיית דומיניקה? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

אוכלוסיית בובה, מה גודלה של האוכלוסיה בבובה?

 מה גודלה של אוכלוסיית בובה? האם היא גדולה יותר או קטנה מישראל?

שאלה נשאלה ב- 15 פברואר, 2015 בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

רוצה חוות דעת, המלצות על לילנגן ארון עליון 64*21*40 לבן של איקאה

 שלום לכם, חשבתי לרכוש ארון עליון של איקיאה, התאור המדוייק של המוצר כפי שרשום בקטלוג שלהם: "LIL, לילנגן ארון עליון 64*21 ... הדברים באיקיאה טובים, אבל לפעמים גם אפשר ליפול. תודה לכל העוזרים.

שאלה נשאלה ב- 29 נובמבר, 2014 בקטגוריית לבית על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

רוצה חוות דעת, המלצות על איקאה/פי אס 2014 סט 3 כריות צבעים שונים של איקאה

 שלום לכל העונים באתר, ברצוני לרכוש כריות מהמוצרים של איקיאה, שמו המדוייק של המוצר: "IKEA, איקאה/פי אס 2014 סט 3 ... לי להתנסות במוצרים טובים יותר וטובים פחות של איקאה. תודה לכל המשיבים.

שאלה נשאלה ב- 29 נובמבר, 2014 בקטגוריית לבית על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

רוצה חוות דעת, המלצות על איקאה/פי אס 2014 מנורת תלייה לבן/טורקיז של איקאה

 שלום לכל העונים באתר, חשבתי לרכוש מנורת תלייה מתוצרת איקיאה, התאור המדוייק של המוצר כפי שרשום בקטלוג שלהם: "IKEA, איקאה/ ... הדברים באיקיאה טובים, אבל לפעמים גם אפשר ליפול. תודה לכל העוזרים.

שאלה נשאלה ב- 29 נובמבר, 2014 בקטגוריית לבית על ידי שאלות יזומות (900 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...