Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות בקטגוריית רוחניות

0 הצבעות
1 תשובה

כמה פרקים יש בספר ויקרא?

מי יודע מה מספר הפרקים בספר ויקרא?

שאלה נשאלה ב- 31 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי דביר (10.2k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה נוצרים יש בעולם 2015?

מי יודע כמה נוצרים יש בעולם 2015?

שאלה נשאלה ב- 28 ינואר, 2016 בקטגוריית נצרות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה מוסלמים יש בעולם 2015?

מי יודע כמה מוסלמים יש בעולם 2015?

שאלה נשאלה ב- 28 ינואר, 2016 בקטגוריית איסלם על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה נשים היו לאברהם אבינו?

מי יודע כמה נשים היו לאברהם אבינו?

שאלה נשאלה ב- 28 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה נוצרים יש בישראל?

מי יודע כמה נוצרים יש בישראל?

שאלה נשאלה ב- 28 ינואר, 2016 בקטגוריית נצרות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה יהודים יש בישראל

מי יודע כמה יהודים יש בישראל?

שאלה נשאלה ב- 27 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה יהודים יש בעולם?

מי יודע כמה יהודים יש בעולם?

שאלה נשאלה ב- 25 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה חרדים יש בישראל?

מי יודע כמה חרדים יש בישראל?

שאלה נשאלה ב- 25 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה בנים היו ליעקב

מי יודע כמה בנים היו ליעקב

שאלה נשאלה ב- 22 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה בנים היו למתתיהו

מי יודע כמה בנים היו למתתיהו

שאלה נשאלה ב- 22 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה ימים זה חג ההודיה

מי יכול לומר לי כמה ימים זה חג ההודיה

שאלה נשאלה ב- 20 ינואר, 2016 בקטגוריית שונות על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה דרוזים יש בישראל 2015

מי יכול לומר לי כמה דרוזים יש בישראל 2015

שאלה נשאלה ב- 20 ינואר, 2016 בקטגוריית דתות שונות על ידי קלרה79 (100 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מי כתב את דרור יקרא

מי יודע מי כתב את דרור יקרא

שאלה נשאלה ב- 17 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מי כתב את הברית החדשה

מי יודע מי כתב את הברית החדשה

שאלה נשאלה ב- 17 ינואר, 2016 בקטגוריית נצרות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מי כתב את דברי הימים

מי יודע מי כתב את דברי הימים

שאלה נשאלה ב- 17 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מי כתב את דברי הימים

מי יודע מי כתב את דברי הימים

שאלה נשאלה ב- 17 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מי כתב את דברי הימים

מי יודע מי כתב את דברי הימים

שאלה נשאלה ב- 17 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מי כתב את דברי הימים

מי יודע מי כתב את דברי הימים

שאלה נשאלה ב- 17 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מי כתב את דברי הימים

מי יודע מי כתב את דברי הימים

שאלה נשאלה ב- 17 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מי כתב את ברכת המזון

מי יודע מי כתב את ברכת המזון

שאלה נשאלה ב- 17 ינואר, 2016 בקטגוריית יהדות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...