Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות בקטגוריית שונות

0 הצבעות
1 תשובה

כמה בדואים יש בעולם?

מי יודע כמה בדואים יש בעולם?

שאלה נשאלה ב- 17 פברואר, 2016 בקטגוריית שונות על ידי בן דוד (3.3k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה המרחק בין ישראל לתימן? מה המרחק בקו אווירי?

 מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל לתימן בקו אווירי?

שאלה נשאלה ב- 17 דצמבר, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה המרחק בין ישראל לרומניה? מה המרחק בקו אווירי?

 מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל לרומניה בקו אווירי?

שאלה נשאלה ב- 17 דצמבר, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה המרחק בין ישראל לקמבודיה? מה המרחק בקו אווירי?

 מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל לקמבודיה בקו אווירי?

שאלה נשאלה ב- 17 דצמבר, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה המרחק בין ישראל לקובה? מה המרחק בקו אווירי?

 מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל לקובה בקו אווירי?

שאלה נשאלה ב- 17 דצמבר, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה המרחק בין ישראל לקוריאה? מה המרחק בקו אווירי?

 מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל לקוריאה בקו אווירי?

שאלה נשאלה ב- 17 דצמבר, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה המרחק בין ישראל לפורטוגל? מה המרחק בקו אווירי?

 מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל לפורטוגל בקו אווירי?

שאלה נשאלה ב- 17 דצמבר, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה המרחק בין ישראל לפינלנד? מה המרחק בקו אווירי?

 מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל לפינלנד בקו אווירי?

שאלה נשאלה ב- 17 דצמבר, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה המרחק בין ישראל לערב הסעודית? מה המרחק בקו אווירי?

 מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל לערב הסעודית בקו אווירי?

שאלה נשאלה ב- 17 דצמבר, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה המרחק בין ישראל לסרי לנקה? מה המרחק בקו אווירי?

 מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל לסרי לנקה בקו אווירי?

שאלה נשאלה ב- 17 דצמבר, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה המרחק בין ישראל לסעודיה? מה המרחק בקו אווירי?

 מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל לסעודיה בקו אווירי?

שאלה נשאלה ב- 17 דצמבר, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה המרחק בין ישראל לסנט פטרסבורג? מה המרחק בקו אווירי?

 מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל לסנט פטרסבורג בקו אווירי?

שאלה נשאלה ב- 17 דצמבר, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה המרחק בין ישראל לסיציליה? מה המרחק בקו אווירי?

 מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל לסיציליה בקו אווירי?

שאלה נשאלה ב- 17 דצמבר, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה המרחק בין ישראל לסוריה? מה המרחק בקו אווירי?

 מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל לסוריה בקו אווירי?

שאלה נשאלה ב- 17 דצמבר, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה המרחק בין ישראל לקוסטה ריקה? מה המרחק בקו אווירי?

 מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל לקוסטה ריקה בקו אווירי?

שאלה נשאלה ב- 17 דצמבר, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה המרחק בין ישראל לנורבגיה? מה המרחק בקו אווירי?

 מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל לנורבגיה בקו אווירי?

שאלה נשאלה ב- 17 דצמבר, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה המרחק בין ישראל למילאנו? מה המרחק בקו אווירי?

 מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל למילאנו בקו אווירי?

שאלה נשאלה ב- 17 דצמבר, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה המרחק בין ישראל למולדובה? מה המרחק בקו אווירי?

 מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל למולדובה בקו אווירי?

שאלה נשאלה ב- 17 דצמבר, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה המרחק בין ישראל למלטה? מה המרחק בקו אווירי?

 מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל למלטה בקו אווירי?

שאלה נשאלה ב- 17 דצמבר, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שושנה בר (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

מה המרחק בין ישראל למקסיקו? מה המרחק בקו אווירי?

 מישהו יכול לומר לי מה המרחק בין ישראל למקסיקו בקו אווירי?

שאלה נשאלה ב- 17 דצמבר, 2015 בקטגוריית שונות על ידי שושנה בר (800 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...