Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות בקטגוריית כימיה

0 הצבעות
1 תשובה

כמה אטומים יש במולקולה? איך יודעים כמה אטומים יש במולקולה?

מי יכול לומר לי כמה אטומים יש במולקולה? איך יודעים כמה אטומים יש במולקולה?

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש באונונאוקטיום? מה כמות האלקטרונים באטום אונונאוקטיום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של אונונאוקטיום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש באונונספטיום? מה כמות האלקטרונים באטום אונונספטיום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של אונונספטיום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בליברמוריום? מה כמות האלקטרונים באטום ליברמוריום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של ליברמוריום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש באונונפנטיום? מה כמות האלקטרונים באטום אונונפנטיום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של אונונפנטיום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בפלרוביום? מה כמות האלקטרונים באטום פלרוביום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של פלרוביום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש באונונטריום? מה כמות האלקטרונים באטום אונונטריום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של אונונטריום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בקופרניקיום? מה כמות האלקטרונים באטום קופרניקיום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של קופרניקיום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש ברנטגניום? מה כמות האלקטרונים באטום רנטגניום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של רנטגניום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בדרמשטטיום? מה כמות האלקטרונים באטום דרמשטטיום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של דרמשטטיום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש במייטנריום? מה כמות האלקטרונים באטום מייטנריום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של מייטנריום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בהאסיום? מה כמות האלקטרונים באטום האסיום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של האסיום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בבוהריום? מה כמות האלקטרונים באטום בוהריום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של בוהריום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בסיבורגיום? מה כמות האלקטרונים באטום סיבורגיום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של סיבורגיום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בדובניום? מה כמות האלקטרונים באטום דובניום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של דובניום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש ברתרפורדיום? מה כמות האלקטרונים באטום רתרפורדיום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של רתרפורדיום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בלורנציום? מה כמות האלקטרונים באטום לורנציום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של לורנציום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בנובליום? מה כמות האלקטרונים באטום נובליום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של נובליום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש במנדלביום? מה כמות האלקטרונים באטום מנדלביום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של מנדלביום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה אלקטרונים יש בפרמיום? מה כמות האלקטרונים באטום פרמיום?

מי יכול לומר לי כמה אלקטרונים יש באטום של פרמיום? תודה

שאלה נשאלה ב- 14 פברואר, 2016 בקטגוריית כימיה על ידי שאלות בכימיה (800 נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...