Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

שאלות אחרונות בקטגוריית כלכלה ועסקים

0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה רונלד כהן ושרון הראל-כהן? בכמה מעריכים את ההון של רונלד כהן ושרון הראל-כהן?

מה יודע מה שווי ההון של רונלד כהן ושרון הראל-כהן? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה דוד פתאל? בכמה מעריכים את ההון של דוד פתאל?

מה יודע מה שווי ההון של דוד פתאל? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה אלכס וברונו לנדסברג, איה שחר? בכמה מעריכים את ההון של אלכס וברונו לנדסברג, איה שחר?

מה יודע מה שווי ההון של אלכס וברונו לנדסברג, איה שחר? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה רוני יצחקי? בכמה מעריכים את ההון של רוני יצחקי?

מה יודע מה שווי ההון של רוני יצחקי? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה משה ויגאל גינדי? בכמה מעריכים את ההון של משה ויגאל גינדי?

מה יודע מה שווי ההון של משה ויגאל גינדי? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה משפחת קרסו? בכמה מעריכים את ההון של משפחת קרסו?

מה יודע מה שווי ההון של משפחת קרסו? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה יריב גילת? בכמה מעריכים את ההון של יריב גילת?

מה יודע מה שווי ההון של יריב גילת? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה קובו בבו (אליעזר) ועודד? בכמה מעריכים את ההון של קובו בבו (אליעזר) ועודד?

מה יודע מה שווי ההון של קובו בבו (אליעזר) ועודד? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה אביגדור וילנץ? בכמה מעריכים את ההון של אביגדור וילנץ?

מה יודע מה שווי ההון של אביגדור וילנץ? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה משפחת גורביץ'? בכמה מעריכים את ההון של משפחת גורביץ'?

מה יודע מה שווי ההון של משפחת גורביץ'? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה משפחת לייטרסדורף? בכמה מעריכים את ההון של משפחת לייטרסדורף?

מה יודע מה שווי ההון של משפחת לייטרסדורף? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה דן וגד פרופר? בכמה מעריכים את ההון של דן וגד פרופר?

מה יודע מה שווי ההון של דן וגד פרופר? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה משה ינאי? בכמה מעריכים את ההון של משה ינאי?

מה יודע מה שווי ההון של משה ינאי? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה גיל אגמון? בכמה מעריכים את ההון של גיל אגמון?

מה יודע מה שווי ההון של גיל אגמון? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה דניאל ורז שטינמץ? בכמה מעריכים את ההון של דניאל ורז שטינמץ?

מה יודע מה שווי ההון של דניאל ורז שטינמץ? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה אייזיק דבח? בכמה מעריכים את ההון של אייזיק דבח?

מה יודע מה שווי ההון של אייזיק דבח? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה אלי פפושדו? בכמה מעריכים את ההון של אלי פפושדו?

מה יודע מה שווי ההון של אלי פפושדו? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה גלעד ועופר שבתאי? בכמה מעריכים את ההון של גלעד ועופר שבתאי?

מה יודע מה שווי ההון של גלעד ועופר שבתאי? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה רמי אונגר? בכמה מעריכים את ההון של רמי אונגר?

מה יודע מה שווי ההון של רמי אונגר? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
0 הצבעות
1 תשובה

כמה שווה משפחת שפירא? בכמה מעריכים את ההון של משפחת שפירא?

מה יודע מה שווי ההון של משפחת שפירא? ובאיזה מקום הם מדורגים ברשימת האנשים הכי עשירים בישראל?

שאלה נשאלה ב- 2 יוני, 2016 בקטגוריית אנשי עסקים על ידי מזרחי (20k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...