Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה טבעו בטיטאניק? כמה אנשים מתו בטיטאניק אני כל הזמן מוצא אתרים עם נתונים שונים. איך זה יכול להיות?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית מוזר על ידי (870 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
 
 
המספר המשוער של נפגעי הטיטאניק עומד על 1,490  עד 1,635 אנשים.
מספר האנשים שטבע באסון הטיטאניק איננו ברור.
לחוסר הבהירות תרמו מספר גורמים:
רשימת הנוסעים כללה גם נוסעים שביטלו את הפלגתם ברגע האחרון.
חלק מהנוסעים הפליגו תחת שם בדוי מסיבות שונות ולכן היו ספירות כפולות ברשימת הנפגעים.
פחות משליש מהנוסעים ואנשי הצוות שהיו על הטיטאניק שרד את האסון.
 
מקור המידע: קישור.
 

 

נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...