Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה חניכים יש בנוער העובד והלומד?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית פעילות לילדים ונוער על ידי (800 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
לפי נתוני משרד החינוך לשנת 2015 תנועת הנוער העובד היא התנועה השניה בגודלה מבין תנועת הנוער בישראל.
מספר החניכים והמדריכים בתנועת הנוער העובד והלומד עומד על כ62,566 חניכים ומדריכים.
תנועת הצופים היא תנועת הנוער הגדולה ביותר (65,366 חניכים מדריכים) ותנועת בני עקיבא היא השלישית בגודלה עם 52,967 חניכים ומדריכים.
 
עוד מפורט בדוח של משרד החינוך כי בשנת 2015 השתתפו בכל פעילויות תנועות הנוער בארץ -כ 246,500 חניכים ו26,800 מדריכים צעירים (מרבית המדריכים הצעירים הם גם חניכים ).
בנוסף, בפעילויות התנועות השתתפו גם כ-1,400 מדריכים בוגרים.
מרבית החניכים שלוקחים חלק בתנועות הנוער שייכים לשכבת כיתות ד עד ו (47%), כיתות ז עד ט מהווים 32% ואילו בנית כיתות י עד יב מהווים 21%.
 
 מקור מידע: קישור.
 

 

נתקבלה תשובה על ידי (3.3k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...