Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה חניכים יש בבני עקיבא?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית פעילות לילדים ונוער על ידי (800 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
לפי נתוני משרד החינוך לשנת 2015 בתנועת בני עקיבא יש 52,967 חניכים ומדריכים (המספר לפי הקרטריונים למבחן תמיכה).
תנועת בני עקיבא היא התנועה השלישית בגודלה בישראל.
 
תנועת הצופים היא תנועת הנוער הגדולה ביותר (65,366 חניכים מדריכים) ולאחריה הנוער העובד (62,566 חניכים ומדריכים לאחר הפחתה).
 
עוד מפורט בדוח של משרד החינוך כי בשנת 2015 השתתפו בכל פעילויות תנועות הנוער בארץ -כ 246,500 חניכים ו26,800 מדריכים צעירים (מרבית המדריכים הצעירים הם גם חניכים ).
בנוסף, בפעילויות התנועות השתתפו גם כ-1,400 מדריכים בוגרים.
מרבית החניכים שלוקחים חלק בתנועות הנוער שייכים לשכבת כיתות ד עד ו (47%), כיתות ז עד ט מהווים 32% ואילו בנית כיתות י עד יב מהווים 21%.
 
 מקור מידע: קישור.
 

 

נתקבלה תשובה על ידי (3.3k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...