Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

0 הצבעות
מי יודע כמה חולי איידס יש בישראל?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית רפואה על ידי (3.3k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
נכון לסוף שנת 2014 רשומים במשרד הבריאות כ- 6,847 אנשים שחולים באיידס או שנושאים את הנגיף.
מספר חולי האיידס והנשאים שהתגלו משנת 1981 ועד תום שנת 2014 עומד על  8,449 מקרים. וכ-1,602 איש מתוכם נפטרו או עזבו את הארץ. 
 
מקור מידע: דו"ח משרד הבריאות, שרותי בריאות הציבור, האגף לאפידמיולוגיה, המחלקה לשחפת ואיידס, ירושלים - קישור.
נתקבלה תשובה על ידי (28.7k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...