Close Sidebar
0 הצבעות
כמה התקציב השנתי של מדינת ישראל?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית נהלים וחוקים על ידי (3.3k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
גובה התקציב של מדינת ישראל לשנת 2015 הוא 329.5 מיליארד ש"ח ולשנת 2016 347.7 מיליארד ש"ח.
 
מקור מידע: קישור.
נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...