Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה דבורים הורגות בן אדם?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית שונות על ידי (100 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
אדם בוגר ובריא ללא אלרגיה לארס דבורים יכול לשאת כ1,000 עקיצות של דבורים (יותר מזה זה כבר מסוכן).
ילד יכול רק כ500 עקיצות.
למעשה הסף של עקיצות שאדם יכול לסבול הוא: 22 עקיצות לכל 1 ק"ג משקל גוף.
 
הLD50 של ארס דבורת הדבש הוא: 2.8 מיליגרם לכל ק"ג משקל גוף.
LD50 הוא מדד לקטלניות של חומר ובהגדרה הוא מציין את כמותה חומר שנדרשת בכדי להרוג כ50% מאוכלוסיית הנבדקים.
זאת אומרת שאפשר לומר שאם דבורים יעקצו אדם ויחדירו לגופו ארס במשקל של 2.8 מיליגרם לכל ק"ג משקל גוף, אז יש סיכוי של 50% שהוא ימות.
 
כמות הארס שיש לכל דבורה הוא כ147 מיקרוגרם.
על מנת להגיע לכמות של 2.8 מיליגרם יש צורך ב19 עקיצות דבורים.
 
ילד במשקל של 10 ק"ג ימצא בסכנת חיים אם יחטוף 190 עקיצות.
ילד במשקל של 30 ק"ג ימצא בסכנת חיים אם יחטוף 570 עקיצות.
גבר במשקל של 60 ק"ג ימצא בסכנת חיים אם יחטוף 1140 עקיצות.
גבר במשקל של 90 ק"ג ימצא בסכנת חיים אם יחטוף 1,710 עקיצות.
 
מקורות מידע: 
 

 

נתקבלה תשובה על ידי (28.7k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...