Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה ארנונה משלמים בחיפה?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית רשויות מקומיות על ידי (100 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
תעריפי הארנונה למגורים בעיר חיפה לשנת 2016 נעים בין 35.61 ש"ח  ועד 103.73  ש"ח למ"ר לשנה.
ההבדלים בין התעריפים השונים נובע מכך שחישוב הארנונה משתנה בין אזורים שונים (יש 4 אזורים שונים) ולפי סוג המבנה (גודל, מרתף ועוד).
תעריפי הארנונה באזורים השונים בחיפה ניתן למצוא בדף מידע על תעריפי הארנונה לשנת 2016 של העיר חיפה - ראה קישור.
 
קישורי מידע נוספים:
תעריפים מקסימלים ומינימלים כפי שנקבעו ע"י משרד הפנים לשנת 2016 - ראה קישור.
הנחות בארנונה לפי הכנסה - ראה קישור.
 
נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...