Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה אסירים יש בישראל? כמה אסירים כלואים יש במדינה?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית נהלים וחוקים על ידי (100 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
 
לפי המידע שבאתר שירות בתי הסוהר בישראל  בשנת 2015 היו 20,245 אסירים.
12,232 אסירים פליליים.
5,796 אסירים בטחוניים.
2,217 מסתננים.
 
מספר האסירים הפליליים בישראל נכון ל2015 לכל 100,000 איש באוכלוסיה הוא 147 אסירים.
בארה"ב שיעור האסירים הפלילים באוכלוסיה הוא 698 אסירים לכל 100,000 איש.
רוסיה מפגרת אחרי ארה"ב עם 468 אסירים פליליים לכל 100,000 איש.
ושבדיה רק עם 57 אסירים פליליים לכל 100,000 איש.
 
מקור מידע: קישור.

 

נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...