Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה אותיות יש בתורה?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית יהדות על ידי (3.3k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
בתורה יש  304,805 אותיות 79,977 מילים ו-5,845 פסוקים. להרכב האותיות בתורה לחץ על הקישור.
למעשה בנושא הזה של מספר האותיות בתורה יש קצת בלבול.
בספר הזוהר כתוב שמניין האותיות בתורה הוא כמו מניין שבטי ישראל כשישים ריבוא (שזה 600,000) - ראה קישור.
את ההבדל בין מספר האותיות שנספרו בתורה לבין השישים ריבוא שכתובים בספר הזוהר מסבירים באופן הבא:
"לפי ר' יחיאל הורוביץ בספר "ועבד הלוי" שהוסיף למניין אותיות התורה גם את מספר האותיות הנעלמות (כגון: האות א היא החלק הגלוי, ואילו לף הן החלק הנעלם של האות אל"ף), והוסיף גם את כפל 10 אותיות מנצפ"ך והוסיף 12 כמנין שבטי ישראל והגיע כך למספר 600,000 בדיוק. ועיין גם ב"חסד לאברהם" (מעין ב' סוף נהר י"א) שסיים סוגיה זאת בצ"ע."
 
דרך אגב דרך קלה לזכור כמה אותיות יש בתורה היא באמצעות המילה ישראל שכל אות במילה מציינת חלק מהמשפט "יש שישים ריבוא אותיות לתורה"
י - יש
ש - שישים
ר - ריבוא
א - אותיות
ל - לתורה.
 

 

נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...