Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה נוצרים יש בעולם 2015?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית נצרות על ידי (3.3k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
נכון לאמצע שנת 2015 יש בעולם  כ-2,419,221,000 נוצרים מכל הזרמים.
הנוצרים מהווים כ33.4% מסה"כ אוכלוסיית העולם שמונה כ7,324,782,000 בני אדם.
 
צפי לשנת 2025
הצפי הוא שאוכלוסיית המאמינים הנוצרים תגיע בשנת 2025 ל2,727,172,000 מאמינים שיהוו 33.7% מאוכלוסיית העולם שתגיע בשנת 2025 ל8,083,413,000 בני אדם.
 
צפי לשנת 2050
הצפי הוא שאוכלוסיית המאמינים הנוצרים תגיע בשנת 2050 ל3,437,236,000  מאמינים שיהוו 36% מאוכלוסיית העולם שתגיע בשנת 2050 ל9,550,945,000 בני אדם.
 
 
התפלגות אוכלוסיית המאמינים הנוצרים לפי זרמים ואזורים בעולם
 
האוכלוסיה הנוצרית מתחלקת לזרמים הבאים:
נוצרים קתולים: 1,239,267,000.
נוצרים פרוטסטנטים (כולל אנגליקנים): 543,397,000.
נוצרים ששייכים לכנסיות עצמאיות: 418,564,000.
נוצרים אורתודוכסים: 283,185,000.
נוצרים לא משוייכים: 110,113,000.
 
האוכלוסיה הנוצרית העיקרית באזורים שונים:
אירופה כולל רוסיה: 559,900,000 מאמינים נוצרים.
אמריקה הלטינית: 575,464,000 מאמינים נוצרים.
אפריקה: 541,816,000 מאמינים נוצרים.
אסיה: 375,905,000 מאמינים נוצרים.
צפון אמריקה: 231,499,000 מאמינים נוצרים.
אוקיאנה: 24,892,000 מאמינים נוצרים.
 
מקור מידע: קישור.
 
 

 

נתקבלה תשובה על ידי (20k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...