Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה נוצרים יש בישראל?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית נצרות על ידי (3.3k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל חיים בסוף שנת 2015 למעלה מ-166 אלף נוצרים.
הנתונים מראים כי בסוף שנת 2014 כ79.1% מהנוצרים בישראל היו נוצרים ערבים, היתר היו נוצרים אשר עלו לישראל עם בני משפחה יהודים במסגרת חוק השבות (כולל ילדיהם שנולדו בארץ). רובם הגיעו בגל העלייה של שנות התשעים מבריה"מ (לשעבר).
 
מקור מידע: קישור.

 

נתקבלה תשובה על ידי (20k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...