Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה יהודים יש בישראל?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית יהדות על ידי (3.3k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יש בישראל נכון לסוף שנת 2015 6,335,000 יהודים בישראל.
סה"כ אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ-8,462,000 תושבים.
אוכלוסיית היהודים מהווה כ74.9% מסה"כ האוכלוסיה.
20.7% הם ערבים שמספרם הוא 1,757,000 .
ו4.4% מוגדרים כאחרים (שאינם יהודים או ערבים).
במהלך שנת 2015 הגיעו לישראל כ-28,000 עולים חדשים, בעיקר מהמדינות: צרפת (%25), אוקראינה (%24), רוסיה (%23 ) וארה"ב (%9 
*המספרים הללו לא כוללים את אוכלוסיית העובדים הזרים שבישראל. אוכלוסיית הזרים נאמדה בכ-192 אלף נפש בסוף 2014. 
 
נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...