Close Sidebar
0 הצבעות
מי יודע כמה ימי עבודה יש בשנה? אני רוצה לדעת כמה ימי עבודה היו בשנת 2015. ואם אפשר אז גם את מספר ימי העבודה פר חודש.

תודה
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית נהלים וחוקים על ידי

תשובות 3

0 הצבעות
לחישוב ימי העבודה השנתיים צריך לחשב כמה שבתות, ימי שישי, ימי חג וערבי חג יש בשנה.
הבעיה היא במרבית המקרים בשנה יש 365 ימים איך יש שנים מעוברות שיש בהן 366 ימים.
כמו כן, מספר השבועות הוא 52 פלוס יום או יומיים נוספים ולכן יתכן שיהיה יום עבודה נוסף או יום שבתון בשנה.
בעיה נוספת היא שימי החג וערבי החג יכולים לחפוף את ימי השבתון ואז לא צריך לספור אותם או שהם יכולים ליפול על כל ימי העבודה.
לכן, בכדי לבצע חישוב מדוייק צריך לחשב עבור כל שנה את מספר ימי העבודה הספיציפי לאותה השנה.
להלן הנתונים עבור שנת 2015 ובהמשך התשובה תמצא גם את מספר ימי העבודה בשנים אחרות:
 
שנת 2015
סה"כ ימי עבודה בשנת 2015: 249ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ינואר 2015: 21 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש פברואר 2015: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מרץ 2015: 23 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אפריל 2015: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מאי 2015: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יוני 2015: 22ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יולי 2015: 22ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוגוסט 2015: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ספטמבר 2015: 15ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוקטובר 2015: 19ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש נובמבר 2015: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש דצמבר 2015: 23 ימי עבודה.

להלן חישוב ימי עבודה עבור שנים בעבר ובעתיד משנת 2010 ועד שנת 2020:

 
שנת 2010
סה"כ ימי עבודה בשנת 2010: 247ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ינואר 2010: 21 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש פברואר 2010: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מרץ 2010: 21 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אפריל 2010: 18 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מאי 2010: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יוני 2010: 22ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יולי 2010: 21ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוגוסט 2010: 23 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ספטמבר 2010: 16ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוקטובר 2010: 21ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש נובמבר 2010: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש דצמבר 2010: 22 ימי עבודה.

 

שנת 2011
סה"כ ימי עבודה בשנת 2011: 247ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ינואר 2011: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש פברואר 2011: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מרץ 2011: 23 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אפריל 2011: 17 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מאי 2011: 21 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יוני 2011: 20ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יולי 2011: 21ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוגוסט 2011: 23 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ספטמבר 2011: 19ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוקטובר 2011: 18ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש נובמבר 2011: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש דצמבר 2011: 21 ימי עבודה.

מקור הנתונים: קישור.

נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
0 הצבעות
 
שנת 2012
סה"כ ימי עבודה בשנת 2012: 250ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ינואר 2012: 23 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש פברואר 2012: 21 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מרץ 2012: 21 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אפריל 2012: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מאי 2012: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יוני 2012: 20ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יולי 2012: 23ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוגוסט 2012: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ספטמבר 2012: 15ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוקטובר 2012: 20ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש נובמבר 2012: 21 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש דצמבר 2012: 22 ימי עבודה.

 

שנת 2013
סה"כ ימי עבודה בשנת 2013: 248ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ינואר 2013: 23 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש פברואר 2013: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מרץ 2013: 19 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אפריל 2013: 19 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מאי 2013: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יוני 2013: 21ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יולי 2013: 23ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוגוסט 2013: 21 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ספטמבר 2013: 16ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוקטובר 2013: 23ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש נובמבר 2013: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש דצמבר 2013: 23 ימי עבודה.

 

שנת 2014
סה"כ ימי עבודה בשנת 2014: 248ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ינואר 2014: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש פברואר 2014: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מרץ 2014: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אפריל 2014: 19 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מאי 2014: 19 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יוני 2014: 20ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יולי 2014: 23ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוגוסט 2014: 21 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ספטמבר 2014: 20ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוקטובר 2014: 18ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש נובמבר 2014: 21 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש דצמבר 2014: 23 ימי עבודה.

 

שנת 2015
סה"כ ימי עבודה בשנת 2015: 249ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ינואר 2015: 21 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש פברואר 2015: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מרץ 2015: 23 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אפריל 2015: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מאי 2015: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יוני 2015: 22ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יולי 2015: 22ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוגוסט 2015: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ספטמבר 2015: 15ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוקטובר 2015: 19ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש נובמבר 2015: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש דצמבר 2015: 23 ימי עבודה.

 

 

נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
0 הצבעות
 
שנת 2016
סה"כ ימי עבודה בשנת 2016: 248ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ינואר 2016: 21 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש פברואר 2016: 21 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מרץ 2016: 23 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אפריל 2016: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מאי 2016: 21 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יוני 2016: 21ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יולי 2016: 21ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוגוסט 2016: 23 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ספטמבר 2016: 21ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוקטובר 2016: 13ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש נובמבר 2016: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש דצמבר 2016: 21 ימי עבודה.

 

שנת 2017
סה"כ ימי עבודה בשנת 2017: 248ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ינואר 2017: 23 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש פברואר 2017: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מרץ 2017: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אפריל 2017: 18 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מאי 2017: 19 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יוני 2017: 21ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יולי 2017: 22ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוגוסט 2017: 23 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ספטמבר 2017: 18ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוקטובר 2017: 19ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש נובמבר 2017: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש דצמבר 2017: 21 ימי עבודה.

 

שנת 2018
סה"כ ימי עבודה בשנת 2018: 249ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ינואר 2018: 23 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש פברואר 2018: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מרץ 2018: 21 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אפריל 2018: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מאי 2018: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יוני 2018: 20ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יולי 2018: 23ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוגוסט 2018: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ספטמבר 2018: 13ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוקטובר 2018: 22ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש נובמבר 2018: 21 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש דצמבר 2018: 22 ימי עבודה.
שנת 2019
סה"כ ימי עבודה בשנת 2019: 249ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ינואר 2019: 23 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש פברואר 2019: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מרץ 2019: 21 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אפריל 2019: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מאי 2019: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יוני 2019: 20ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יולי 2019: 23ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוגוסט 2019: 21 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ספטמבר 2019: 20ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוקטובר 2019: 16ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש נובמבר 2019: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש דצמבר 2019: 23 ימי עבודה.

 

שנת 2020
סה"כ ימי עבודה בשנת 2020: 253ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ינואר 2020: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש פברואר 2020: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מרץ 2020: 23 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אפריל 2020: 17 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש מאי 2020: 20 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יוני 2020: 22ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש יולי 2020: 22ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוגוסט 2020: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש ספטמבר 2020: 19ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש אוקטובר 2020: 21ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש נובמבר 2020: 22 ימי עבודה.
ימי עבודה בחודש דצמבר 2020: 23 ימי עבודה.

 

 

נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...