Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

0 הצבעות
מי יכול לומר לי כמה זה מאית דקה
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי (100 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
במאית דקה יש 6 עשיריות שניה .
מחלקים 60 שניות חלקי 100 .
בעשירית דקה יש 6 שניות ובמאית דקה יש 0.6 שניות שזה 6 עשיריות השניה .
נתקבלה תשובה על ידי (50.4k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...