Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

0 הצבעות
מי יכול לומר לי כמה דקות זה חצי שעה
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי (100 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
בשעה יש 60 דקות ולכן בחצי שעה יש 30 דקות.
נתקבלה תשובה על ידי (50.4k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...