Close Sidebar

אנו מאמינים בתשובות:

מדויקות

פשוטות

מהימנות

מעניינות

לפעמים מצחיקות

ובלי ברבורים!

0 הצבעות
מי יכול לומר לי כמה דקות יש בחודש
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית מידות ומשקלים על ידי (100 נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
בחודש אחד יש בממוצע 43829 .
064 דקות .
מספר הדקות בחודש משתנה לפי אורכו של החודש .
בחודש הקצר ביותר לפי הלוח הגרגוריאני (הלועזי) יש 28 ימים ובחודש הארוך ביותר יש 31 ימים .
לכן מספר הדקות בחודש הקצר ביותר יהיה: 40320 דקות ומספר הדקות בחודש הארוך ביותר יהיה 44640 דקות .
את ממוצע הדקות בחודש נחשב לפי ממוצע הימים בחודש שזה מספר הימים בשנה: 365 .
2422 חלקי 12 . ואז נכפול את מספר הדקות ביום כפול מספר הימים הממוצע בחודש .
נתקבלה תשובה על ידי (50.4k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...