Close Sidebar
0 הצבעות
מי יכול לומר לי את מי צריך לחסן נגד פוליו?
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית רפואה על ידי (3.3k נקודות)

תשובה 1

0 הצבעות
​לפי הנחיות משרד הבריאות מחסנים את כל הילדים שנולדו לאחר ה1 לינואר 2004 וקיבל חיסון IPV (חיסון מומת) אחד לפחות בעבר.
הסיבה לכך שמחסנים החל מתחילת 2004 היא משום שבסמוך לתאריך זה הופסק השימוש בחיסון OPV (חיסון חי מוחלש) לילדי מדינת ישראל, כחלק ממגמה עולמית שהתווה ארגון ה​בריאות העולמי.
מחסנים רק ילדים ולא מבוגרים משום ​שהקבוצה שמעבירה את המחלה הינה קבוצת הילדים ו משום שמבוגרים חוסנו בעבר בחיסון מוחלש (opv) ולכן הם לא צריכים להתחסן שוב.
רשימת מרכזי חיסון בארץ אפשר לראות בקישור הזה ראה קישור.
מקור מידע:
נתקבלה תשובה על ידי (227k נקודות)
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...