Close Sidebar
0 הצבעות
שאלה נשאלה ב- בקטגוריית עובדות על ארצות על ידי

תשובה 1

0 הצבעות
אי אפשר לדעת כמה מוסלמים יש בדיוק בצרפת וזאת משום שהחוק בצרפת אוסר על מיון אזרחים במפקד אוכלוסין לפי דת  או גזע.
למשרדי ממשלה בצרפת אסור לשאול את האזרחים שאלות כמו "מה דתם".
לכן, הדרך היחידה לאמוד את מספר המוסלמים בצרפת היא באמצעות סקרים או לנחש לפי מוצא.
בנסיון לנחש את מספר המוסלמים בצרפת בוצעו בשנת 2010 2 מחקרים בשני שיטות שונות. מחקר אחד ניסה להעריך את מספר המוסלמים לפי סקר והשני ניסה להעריך את מספר המוסלמים לפי ארץ מוצא.
 
המחקר שנעזר בסקר העריך כי בצרפת יש 2.1 מיליון מוסלמים מוצהרים בגלאי 18-50 ומתוכם כ70,000 עד 110,000 כאלה שהמירו דתם לאיסלם.
 
מחקר אחר שבוצע ב2010 לפי ארצות המוצא של האזרחים מעריך את מספר המוסלמים בכמות שהיא בין 5 ועד 6 מיליון.
באומדן זה נחשבו כמוסלמים כל המהגרים או צאצאהם שהגיעו מארצות שבהן האיסלם היא הדת הכמעט בלעדית.
רק כ33% מהם אמרו שהם מוסלמים אדוקים שזה בערך זהה למספר המוסלמים המוצהרים שבמחקר הראשון. 
מקור מידע: קישור
 
 
לפי מכון  Pew הרי שבשנת 2010 היו בצרפת 4.7 מיליון מוסלמים והתחזית של המכון (לפי הגידול הדמוגרפי באותה עת) היא כי ב2030 מספר המוסלמים בצרפת יגיע ל6,860,000 אנשים.
מקור מידע: קישור
 
 
לפי כתבה שפורסמה בBBC בתחילת 2015, בצרפת חיים כ5 מיליון מוסלמים (קישור).
לפי הכתבה מרבית המוסלמים שבצרפת מקורם בצפון אפריקה ביעקר מאלג'יריה, מרוקו וטוניס.
מרכזי הערים העיקריות של המוסלמים הם: פריז, מרסיי וליון.
 
קיימים אומדנים והערכות שונים ונוספים לגביי מספר המוסלמים בצרפת אבל, לא מדובר במספרים מדוייקים.
 
מקור מידע:
נתקבלה תשובה על ידי (51.1k נקודות)
נערך על ידי
כל הזכויות שמורות לאתר למה כמה
...